Steeds meer kinderen op Curaçao zullen alleen via donaties aan schoolspullen en uniform komen, vreest SIGE. Het centrum voor innovatie en educatie roept de politiek op om dringend actie te gaan ondernemen.

De overheidsstichting is dit jaar erin geslaagd om 750 schooltassen met spullen aan jongeren te doneren; van scholieren op de peuterschool tot in het middelbaar onderwijs. Dat het gelukt is komt ook dankzij particuliere donaties, want de subsidie vanuit overheid blijkt niet genoeg.

Het is de achtste keer dat de actie is gehouden. Ze zien de vraag naar hulp in de afgelopen jaren toenemen. Directeur Solange Olaria van SIGE doet een oproep aan de politiek om samen te gaan voorkomen dat de nood groter wordt.

Olaria benadrukt dat kinderen meekrijgen dat ouders in geldproblemen zitten. “De situatie kan een impact hebben op de leerprestaties van het kind. Ouders vertellen lang niet alles aan hun kinderen. Toch hebben kinderen wel door hoe ouders zich voelen en dat heeft dan zeker gevolgen.”

Armoede kan ervoor zorgen dat kinderen minder zelfverzekerd zijn. Vooral als blijkt dat ouders niet veel geld hebben voor het nieuwe schooljaar, ziet SIGE. “In het verleden hielpen we zelfs met nieuwe schoenen, maar nu is de focus op schoolmateriaal en uniform zodat we zoveel jongeren als mogelijk kunnen hulpen.”

Reactie onderwijsminister

“Ik ben op de hoogte van de behoefte aan schoolmateriaal”, aldus onderwijsminister Sithree van Heydoorn (MFK). De overheid doet er alles aan om te kunnen helpen, zegt hij. Bijvoorbeeld door subsidie te geven aan SIGE zelf. 

Volgens de minister kunnen ouders ook op andere manieren geholpen worden, zoals met gratis transport naar school. Van Heydoorn benadrukt tegelijkertijd dat ‘ouders ook zoveel mogelijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen’, door zorgvuldig om te gaan met geld.

SIGE biedt professionele coaching en ondersteuning voor educatie en het onderwijs op Curaçao. De overheidsinstantie helpt scholen en docenten in hoe ze kinderen het beste kunnen begeleiden zodat ze beter presteren.

Ouders willen geholpen worden
Directeur Olaria zegt dat ze ouders spreekt die gemotiveerd zijn om uit hun armoedesituatie te komen. Ze vragen naar cursussen zodat ze meer kans maken op de arbeidsmarkt.

“Hierin zien wij ook een rol voor ons weggelegd”, zegt Olaria. “Om ouders te helpen zodat ze aan hun competenties kunnen werken. We gaan met de overheid kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.”