Foto: EC/ECHO/Pierre Prakash

WILLEMSTAD – Op Curaçao loopt het ‘erg goed’ met de vaccinatie van kinderen jonger dan twaalf jaar, zegt immunoloog Ashley Duits. Hoewel de kans op een ernstige ziekte onder kinderen minder voorkomt, kiezen ouders om ze wél te laten vaccineren.


Verslag door Joëlle Jochems

Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven zich op het eiland niet te houden aan de corona-maatregelen, zoals een mondkapje dragen in bijvoorbeeld winkels of in de klas. Ook hoeven zij geen PCR-test af te nemen als ze Curaçao binnenreizen.

Tot nu toe zijn er naar schatting enkele honderden kinderen gevaccineerd. Concrete cijfers en percentages zijn niet bekend gemaakt. Wat opvalt is dat veel ouders waarvan het kind al corona heeft gehad, bewust kiezen om de vaccinatie niet meer te doen.

Risico’s voor kinderen
Een belangrijke reden voor ouders om wel hun kind te laten vaccineren, is dat jonge kinderen toch een kans maken om ernstig ziek te worden. Het komt ‘zeer zelden’ voor, maar het coronavirus kan leiden tot een ernstige ontstekingsreactie. Verschillende lichaamsdelen raken ontstoken, zoals het hart, de longen, de nieren, de hersenen en de huid.

De ‘zeer zeldzame aandoening’ MIS-C kan een paar weken na besmetting met Corona optreden. Symptomen zijn: aanhoudende koorts, buikpijn, overgeven, huiduitslag, duizeligheid en rode ogen.

Volgens schattingen wordt één op de 5.000 tot 10.000 kinderen zo ziek door het coronavirus, dat ze in het ziekenhuis belanden.

‘Lastig om te zeggen’
“In tegenstelling tot volwassenen, worden maar heel weinig kinderen opgenomen met klachten aan de luchtwegen”, aldus kinderarts Taco Kuijpers. “Ook long covid lijkt zelden voor te komen bij kinderen, maar het is lastig om daar nu al iets over te zeggen. Over deze ziekte bij kinderen bestaat nog veel onduidelijkheid. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan.”

Er is nog weinig bekend over MIS-C bij kinderen, maar na een vaccinatie is de kans op die ontstekingsziekte aanzienlijk kleiner. Volgens Kuijpers kan de aandoening ‘heel ernstig zijn’. “Maar het is goed te behandelen.”

Vaccinaties tot 5 maart
Curaçao is eind februari begonnen om kinderen tussen de vijf en elf jaar te vaccineren. Dit gebeurt op advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Tot 5 maart kunnen ze terecht in het SDK-stadion in Brievengat.