Foto: Regering Aruba

ORANJESTAD – Sinds de coronapandemie zijn regering en vakbonden in conflict over de bezuinigingen op de salarissen van ambtenaren en leraren. Uit protest zou vanaf woensdag een uur minder per dag gewerkt worden, maar de regering probeert dit met ordemaatregelen van de rechter te verhinderen.

Kinderen zouden onder andere minder les krijgen, maar vakbond Simar blies de actie dinsdagavond af, na een belletje van de rechter. Lerarenbond Seppa liet vervolgens weten dat zij wel doorgaan met de actie om 20 uur per maand minder te werken, als compensatie voor de 12,6 procent bezuiniging.

‘Wacht op resultaat Rijksministerraad’
De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes bevestigt aan Caribisch Netwerk dat de regering naar de rechter is gestapt, om de acties van de vakbonden te voorkomen.

“De Landsbemiddelaar heeft de partijen maandag gevraagd om te wachten op het resultaat van de Rijksministerraad. Daar staat het verzoek van Aruba om de versoberingsmaatregelen te mogen afbouwen, op de agenda. We zouden rond vijf uur maandagmiddag een tegenvoorstel van de vakbonden krijgen”, aldus de Landsbemiddelaar. “Helaas bleef die uit. En kondigden de vakbonden eenzijdig acties aan. Dus heeft het Land een verzoek ingediend voor een ordemaatregel.”

De premier zegt ook dat ambtenaren die uit protest minder werken, op hun salaris worden gekort.

‘We worden opgevreten door de ouders’ – Josephine Albertus, lerarenbond Simar

Vakbondsleider Josephine Albertus (Simar) reageert dat ze inderdaad de actie heeft opgeschort, nadat ze gisteravond door de rechter werd gebeld.

“Om tien voor half 5 gistermiddag heeft de regering een verzoek voor een kort geding ingediend met de ordemaatregel. Waarom we akkoord zijn gegaan om dit eerst af te wachten? Er is onrust onder het volk. Er zijn veel ouders die het onderwijsveld aanvallen omdat hun kinderen minder les krijgen. We hebben ons best gedaan om het zo goed mogelijk te regelen. Maar we worden opgevreten door ouders. ”

Albertus zegt verder dat wat de premier stelt, niet waar is: “We hebben vorige week twee voorstellen ingediend. Tijdens de vergadering op maandagmiddag hebben we gezegd dat onze positie hetzelfde blijft. We hebben ‘s middags de brieven aan de regering gestuurd dat de acties doorgaan. Al in januari hebben we aangekondigd minder te gaan werken als we er niet uitkomen. Ik snap niet waarom de regering met deze onwaarheden blijft komen, het zaait alleen meer verwarring.”

Minder vakbonden aan onderhandelingstafel
In december ging een groot aantal werknemers de straat op, vertegenwoordigd door zeker zo’n tien vakbonden. Aan de onderhandelingstafel zitten er nu nog maar vier, waaronder lerarenbond Simar. De vakbond zegt 3000 leerkrachten te vertegenwoordigen. “Ik weet niet waar de andere vakbonden nu staan. Nee, we hebben geen contact”, aldus Albertus.

Overheidsschuld verlagen
De regering hoopt in ieder geval dat de Nederlandse regering zich aankomende vrijdag zich buigt over haar voorstel, om de bezuinigingen op de ambtenaren te verminderen. Daarover onderhandelt Aruba al lange tijd met Nederland. Den Haag weigert, omdat de bezuinigingen passen in de afspraken om de enorme overheidsschuld van Aruba te verlagen.