Foto: De leiders van RAIZ en MEP tekenen het regeerakkoord/Sharina Henriquez

SAN NICOLAS – De partijen MEP en RAIZ hebben na meer dan vijf weken in het formatieproces waarbij ze 101 stakeholders uit de samenleving hoorden, een regeerakkoord getekend. Bovenaan staan integriteit en goed bestuur.

Het formatieproces duurt langer dan normaal. Volgens MEP-leider Evelyn Wever-Croes (demissionair premier nog) komt dat niet omdat ‘we aan het ruziën zijn. “We willen de tijd nemen en zoveel mogelijk uit de samenleving meenemen. Het regeerakkoord is het fundament van al deze gesprekken en we zijn nog niet klaar. We gaan nog met meer stakeholders deze week praten.”

De presentatie van het regeerakkoord dat 11 basispunten omvat, gebeurt in San Nicolas. Hiermee willen de coalitiepartijen aangeven dat nieuwe economische groei nu echt van deze achtergestelde stad aan de oostkust gaat komen. En de rest van Aruba daarop gaat meeliften.

‘San Nicolas is veel meer dan de raffinaderij’

Hoe de nieuwe regering dat wil gaan doen, is nog niet duidelijk. Wél laat RAIZ-leider Ursell Arends weten dat zij niet hard willen inzetten op de heropening van de al bijna 100 jaar oude raffinaderij. Dat wat vele politici, ook van MEP, de inwoners nog altijd voor blijven spiegelen om de stad weer net als vroeger welvarend te maken.

“San Nicolas is veel meer dan de raffinaderij”, benadrukt Arends in zijn betoog. “Voor meer dan 100 jaar heeft het volk van San Nicolas geen zeezicht hier waar we staan. Tussen ons is er een muur, een paar verroeste pijpen en tanks die al heel veel jaren niet meer worden gebruikt. Het regeerakkoord is het fundament waarmee we de hele wereld laten zien dat San Nicolas heel veel meer is dan een raffinaderij en dat we gaan bereiken met dit akkoord.”

‘We moeten nu als een team werken’

Concreter wordt het niet bij de ondertekening van het regeerakkoord. Want één van de 11 punten in het regeerdakkoord is dat elke minister eind oktober een plan indient dat in de lijn is van dat akkoord. De reden hiervoor, zegt Wever-Croes, is omdat bij de vorige coalitieregering onder haar is geleerd dat de verdeling van de portefeuilles betekende dat het ministerie van de ene partij niet altijd met dat van de andere samenwerkte.

“We moeten nu als een team gaan werken, dat is wat we uit het verleden hebben geleerd.”

Wie welke ministerposten krijgt, wordt de komende dagen bekendgemaakt. “Het zal een week max duren” aldus Wever-Croes van MEP. RAIZ-leider antwoordt op de vraag of de partij vakministers gaat gebruiken zoals ze eerder voorstond, ofwel mensen met expertise van buiten de partij, als volgt:

“Ik denk dat we binnen RAIZ de geschikte personen hebben die professioneel zijn en die klaar zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen om te werken voor het welzijn van het Arubaanse volk.”

Punten regeerakkoord
Het getekende regeerakkoord bevat dus 11 prioriteiten die volgordelijk zijn:

 1. Integriteit en goed bestuur
 2. Welzijn van ouderen en jeugd met de nadruk op zorg en begeleiding
 3. Solide en duurzame overheidsfinanciën in de lijn met de afspraken met Nederland
 4. Stimulering van economie volgens het masterplan en het landspakket
 5. Justitie en veiligheid met de nadruk op preventie, strenge grensbewaking en bestrijding illegaliteit
 6. Balans tussen economische groei en milieu
 7. Rust terugbrengen in het onderwijs, de basis is het onderwijsplan 2020-2030 en tweedekansonderwijs
 8. Kwaliteitszorg en levensverlenging van elke burger met de nadruk op verminderen van wachtlijsten en preventie
 9. Samenwerking in het Koninkrijk ten gunste van elke burger
 10. Oplossen van geschillen in de regeringscoalitie; hiertoe wordt een speciale mediation-commissie opgericht
 11. Afspraak dat elke minister een plan indient eind oktober in de lijn van het regeerakkoord.