Foto: Pixabay

HILVERSUM – Caribische hulpverleners en organisaties in Nederland zijn bezorgd over de toename van niet-geregistreerde mensen van de eilanden. Deze zogenaamde ‘bankslapers’ zijn feitelijk dakloos maar niet zichtbaar in de reguliere daklozenopvang. 

De landelijke Caribische belangenorganisatie Ocan roept de Nederlandse overheid daarom op om onderzoek te doen hiernaar en de eisen voor inschrijving aan te passen. Volgens de organisatie hoppen steeds meer dakloze Caribische Nederlanders van bank naar bank bij vrienden of familie.

Deze mensen staan niet geregistreerd in het Basisregister Persoonsgegevens (BPR) en zijn daardoor onvindbaar voor overheidsinstanties met alle gevolgen van dien.

Tekst gaat verder onder de video
Door Guilliano Payne

Het niet ingeschreven staan zorgt ervoor dat de zorgverzekering wordt stopgezet, met boetes tot gevolg. Deze groep wordt spookburgers genoemd. Spookburger zijn kan voor ouderen gevolgen hebben voor hun AOW, wat extra desastreus is voor Caribische Nederlanders met een AOW-gat. Mensen met een uitkering, krijgen die niet meer. Hierdoor belanden volgens hulpverleners veel spookburgers ook in de armoede.

Geen exacte aantallen
Alhoewel de daklozenopvang van het Leger des Heils geen etnisch-gerelateerde cijfers bijhoudt krijgen Caribische hulpverleners zoals Ruthmila Cicilia uit Rotterdam genoeg aanwijzingen dat dit een groot probleem is in de Caribische gemeenschap. “Ik moet dagelijks mensen teleurstellen voor een inschrijfadres of een woning.” Cicilia vangt sinds juli 2019 zeven bankslapers op.

De Amsterdamse hulpverlener Lucia Martis, die zelf vijf bankslapers in Amsterdam opvangt, zegt dat velen ook naar familie van stad naar stad hoppen om daar hun geluk te beproeven. Volgens haar zijn het veel moeders met kinderen, maar ook genoeg jongeren en ouderen.

Cynthia Ortega-Martijn van Ocan ziet dit ook en geeft dit ook op als reden waardoor het moeilijk is om een exact cijfer te geven over mensen die in deze situatie zitten. Een quick scan die Ocan in 2018 deed leidde naar 110 gezinnen in Nederland, die van de ene kennis naar de andere gaan, daarin zijn de ouderen niet opgenomen.

Inschrijven vaak onmogelijk
Volgens Ocan is het probleem ook dat veel Caribische Nederlanders huisvesting zoeken in zogenaamde kansenzones, omdat zij daar al familie of vrienden hebben wonen. “In die zones is er een huisvestingsvergunning nodig om er te kunnen wonen. De eisen daarvan zijn streng.” Het hebben van een baan is bijvoorbeeld zo’n vereiste.

“Ook kunnen ze zich vaak niet bij familie inschrijven, omdat die dan te maken krijgen met de kostendelersnorm”, vertelt Ortega-Martijn van Ocan. Hoe meer mensen ingeschreven staan op een adres, hoe minder uitkering of huurtoeslag iemand krijgt.

Cicilia ziet bij de oudere spookburgers die ze opvangt ook veel schaamte. ‘’Zij durven niet openlijk over hun problemen te praten.”

Betere informatie nodig
Hans Bellaart, die onderzoek heeft gedaan naar armoede onder Caribische Nederlanders in Den Haag, zegt dat ‘het vaak misgaat bij de misvattingen die mensen hebben over Nederland’.

Volgens Bellaart ‘hebben ze vaak moeite om hier te aarden, omdat ze een minder goed netwerk hebben of geen steun van familie of vrienden’. “Daardoor staan ze vaak bij aankomst 1-0 achter.’’

Ortega-Martijn van Ocan herkent dit. Volgens haar komen veel Caribische Nederlanders ‘onvoorbereid naar Nederland en ontdekken pas ter plekke dat zij zich op hun opvangadres niet kunnen inschrijven’. Zij roept daarom ook op om vanuit Curaçao al uit te zoeken of de mogelijkheid tot inschrijven er is.

Cicilia wijt het probleem ook aan de informatievoorziening op de eilanden zelf: ‘’Men weet gewoon niet dat Nederland veranderd is en dat de wetten strenger zijn geworden. Vroeger was het veel makkelijker om hierheen te komen en een huis te vinden.’’

Andere wetgeving nodig
Volgens Ocan ‘is de wetgeving momenteel te streng en zou er een hardheidsclausules opgenomen moeten worden om rekening te houden met uitzonderlijke gevallen’.

Volgens Cicilia is het grootste probleem het gebrek aan betaalbare woningen in de grote steden. “Als zij bij de gemeente om hulp vragen wordt al snel gezegd dat zij geen hulp kunnen krijgen. Veel Caribische spookburgers voelen zich daardoor niet gehoord.’’

De hulpverlener vindt net als Ocan dat de overheid meer oren en ogen moet hebben voor deze groep en dat zij moet onderzoeken hoeveel oudere Caribische bankslapers er in Nederland zijn. “Dit moet echt anders.’’