Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – “Het gebeurt regelmatig dat moeders na een relatiebreuk besluiten om met de kinderen en zonder toestemming van de vader, te verhuizen naar Nederland”, vertelt advocaat Lizaima da Costa Gomez. Een vader moet namelijk het ouderlijk gezag apart aanvragen en dat weten veel vaders niet.

“Als de vader het ouderlijk gezag niet heeft aangevraagd is het relatief makkelijk voor de moeder om het eiland met het kind te verlaten”, vertelt Da Costa Gomez. “Al horen we ook verhalen dat een vader wel het ouderlijk gezag heeft, schriftelijke toestemming heeft gegeven om het kind mee te nemen op vakantie maar dat moeder vervolgens niet meer terugkeert. Dat is in principe ontvoering.”

Tijdspanne heel belangrijk
Vaders tasten in deze situatie vaak in het duister. Ze hebben de kennis noch de middelen om de kinderen terug te halen. “De tijdsspanne waarin een vader een proces moet aanspannen is heel belangrijk”, vertelt Achim Henriquez, advocaat en ervaringsdeskundige.

Henriquez begon meteen een proces bij het Gerecht om zijn kinderen, die een jaar geleden door zijn ex worden meegenomen naar Nederland zonder zijn toestemming en medeweten, terug te halen. “Het is niet onmogelijk om de kinderen via de rechter terug te halen, mits je dus op tijd ingrijpt als vader. Daar gaat het meestal mis. Mensen komen bij ons aankloppen als moeder en kind al een half jaar ergens anders in de wereld zitten”, aldus Henriquez.

Kinderontvoeringsverdrag
Wat het voor het Openbaar Ministerie (OM) bemoeilijkt om de kinderen terug te halen is dat Curaçao het Haags Kinderontvoeringsverdrag uit 1980 niet heeft ondertekend. In dit internationale verdrag, dat wereldwijd door 81 landen is ondertekend, staan afspraken die het voor een land makkelijker maken om een kind terug te halen nadat ze onrechtmatig zijn meegenomen naar het buitenland. Curaçao heeft nu internationaal weinig handvatten om kinderen terug te vorderen.

“Belachelijk!”, vind Henriquez, “We denken er al sinds 1980 over na of het een goed idee is om dit verdrag te ratificeren. Volgend jaar is dat 40 jaar lang. Levens van kinderen worden al 40 jaar verwoest door het ontbreken van 1 A4tje.”

OM geen bevoegdheid
In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) staat in artikel 9: “dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten (..) beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind.” Doordat er geen wetgeving is heeft het OM geen bevoegdheid om in te grijpen, bevestigt officier van Justitie van Kindzaken Monique Dennaoui: “Het verdrag zou ons juridische grondslag geven om steviger op te treden in dit soort situaties.”

Nederland heeft het verdrag namens het Koninkrijk geratificeerd maar de afzonderlijke landen van het Koninkrijk moeten dat apart accepteren. Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hebben dat niet gedaan.

Toch lukte het Henriquez na lang procederen: “in mijn rechtszaak is besloten dat ook al is er geen ouderlijk gezag aangevraagd, het meenemen van mijn kinderen onrechtmatig was omdat het in strijd is met de omgangsregeling zoals die was. Het was ook niet in het belang van de kinderen en daarom valt het onder ontvoering”, aldus Henriquez.

Minister van Justitie Quincy Girigorie heeft inhoudelijk niet gereageerd op vragen waarom het zo lang duurt dat Curaçao het Haags Kinderontvoeringsverdrag ratificeert.

Foto: Pixabay

Kinderen terughalen moeilijk voor vaders door gebrek aan kennis en tools

Als Jerry van Haagen op een dag thuiskomt en ziet dat de spullen van zijn ex-vriendin en die van hun eenjarige oude dochter weg zijn, heeft hij hier meteen een slecht gevoel over. Zijn angst blijkt gegrond; ze verhuist, zonder het met hem te overleggen, terug naar Nederland.

Lees meer hier: ‘Overheid moet meer doen om achtergebleven vaders te helpen’