Foto: John Samson

DEN HAAG – Het zomerreces is in Den Haag voorbij en de eilanden kunnen zich opnieuw opmaken voor politiek spannende maanden. Dit zijn zes kwesties waar VVD, SP en GroenLinks zich druk om maken.

Gaat de Rijksministerraad ingrijpen op Aruba? En komen er binnenkort wel verkiezingen op Sint-Eustatius? Het worden weer drukke maanden in Den Haag over de eilanden, verwachten de Kamerleden.

1. Aruba: gaat de Rijksministerraad ingrijpen?

Over zo’n twee weken vergaderen zo’n zestien Nederlandse bewindslieden met regeringsvertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Mogelijk wordt dan een ingrijpende beslissing genomen over onafhankelijk toezicht op de financiën van Aruba.

De VVD steunt staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) als hij wil ingrijpen om toezicht te garanderen. De andere coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie hebben of willen zich nog niet hierover uitgesproken.

2. Sint-Eustatius: wel of geen verkiezingen?

In de komende weken zal staatssecretaris Knops bekend maken of en wanneer de uitgestelde verkiezingen komen voor Sint-Eustatius. Alle eilandsraadsleden en gedeputeerden zijn uit hun functie gezet sinds het ingrijpen van de Nederlandse regering.

De SP wil zo snel mogelijk verkiezingen, ‘zodat de bevolking een stem krijgt’, zegt Tweede Kamerlid Ronald van Raak.

De VVD wacht op de brief van Knops. Wat Kamerlid André Bosman betreft moeten verkiezingen ‘zorgvuldig en op een goed moment’ gehouden worden, zodat ook nieuwe politieke partijen ‘de ruimte krijgen’ om zich voor te bereiden.

Net als de SP, wil de VVD dat de lokale democratie ‘stap voor stap’ hersteld wordt. Dat zou kunnen betekenen dat de Statianen binnenkort weliswaar hun raadsleden gaan kiezen, maar dat de regeringscommissaris daarna nog steeds blijft besturen.

Volgens Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks is het in ieder geval ‘belangrijk’ dat de staatssecretaris zo snel mogelijk ‘met een schema komt met de concrete stappen’. “Ook al zegt hij: nu nog geen verkiezingen.”

3. Gratis kinderopvang voor alle ouders?

GroenLinks wil de komende maanden duidelijkheid krijgen over de kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. “Het lijkt op dit moment een basisvoorziening te worden met allerlei maatregelen, maar wel afhankelijk van je inkomen”, aldus Nevin Özütok.

“Het moet echt een basisvoorziening worden. Dus gratis kinderopvang, net zoals het onderwijs wat voor grote groepen is geregeld. Dan hoeven ouders niet meer afhankelijk te zijn van familie en de omgeving.”

4. Sociaal minimum blijft onderwerp van gesprek

Wat is het minimale bedrag wat iemand in de bijzondere gemeenten van kan rondkomen? GroenLinks wil een debat over het sociaal minimum en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

“Het kabinet moet praktisch worden. Mensen willen weten wat hun bestedingsruimte is”, zegt Özütok. “Staatssecetaris Van Ark (Sociale Zaken) heeft een brief gestuurd, maar het blijft een soort wensenbeeld. Ik wil gerustgesteld worden, want dit kabinet heeft nog maar anderhalf jaar tijd over.”

5. ‘De corruptie moet weer op de agenda’

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil de corruptie op de eilanden opnieuw gaan agenderen. “Het debat moet gevoerd worden.”

“Het gaat slecht met de economieën op Curaçao en andere eilanden en je ziet dat de drugs- en gokindustrie en ook de financiële sector machtig zijn. Je kunt dan gaan investeren in de economie, maar pas als er een grote schoonmaak gebeurt, komt er vertrouwen in het bestuur”, vindt Van Raak (SP).

6. ‘Waar liggen de verantwoordelijkheden?’

Op 17 september is het Prinsjesdag, de dag waarop de Nederlandse regering de miljardenbegroting presenteert. Ook wordt bekendgemaakt hoeveel geld er volgend jaar richting de eilanden gaat. Een Kamerdebat over Koninkrijksrelaties volgt dan snel.

De VVD wil dat moment aangrijpen om het te hebben over de verantwoordelijkheden van de eilanden en die van Den Haag. “Het is nu vaak een grijs gebied”, zegt Kamerlid André Bosman. “We gaan hele harde keuzes maken over verantwoordelijkheid en autonomie.”

“Het zijn niet vragen die ik voor het eerst stel, maar de antwoorden die ik krijg van de Nederlandse regering varieren elke keer.”

‘Meer saaiheid’
Daarnaast spelen nog andere kwesties, zoals de gevangenis op Sint-Maarten, de economie op Curaçao en hoe de eilanden geraakt worden door de Venezuela-crisis.

“Het worden weer drukke maanden”, verwacht SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Maar dat heb ik sinds 2003 dat ik als Kamerlid betrokken ben met Koninkrijksrelaties. Ik zou het Koninkrijk meer saaiheid gunnen.”