Foto: Jacqueline Hooftman

WILLEMSTAD – Resocialisatie heeft weinig kans van slagen als een veroordeelde bij zijn vrijlating geen bed en geen brood heeft. Dat zegt Norvin Martina (65), gepensioneerd gevangenispredikant, die op eigen initiatief en zonder financiële steun van de overheid ex-gevangenen opvangt en begeleidt.

Kapelaan Martina over het belang van goede resocialisatie

Eén van ze is de 35-jarige Gustavo Nobrega. Hij woonde met zijn vrouw en drie kinderen bij kapelaan Martina en zijn echtgenote op Curaçao, nadat hij als bolletjeslikker op Schiphol was aangehouden en in Nederland zijn straf uitzat.

De kapelaan zocht Gustavo in zijn cel op de luchthaven op. “Hij smeekte mij zijn vrouw en kinderen te helpen”, zegt Martina. “Ik zag uiteindelijk geen andere oplossing dan hen zelf onderdak te bieden en te begeleiden.”

‘De kloof tussen de gevangenis en de samenleving is te groot’ – Kapelaan Martina

Geldnood was de aanleiding geweest om zich in te laten met drugstransport, zo verklaart Gustavo. Met zijn detentie was het gezin nog slechter af. “Ik dacht erover om bij mijn vrijlating in Nederland hulp te vragen. Want als je in Nederland uit de gevangenis komt, kun je naar diverse instanties voor onderdak, financiële steun en begeleiding naar werk. Op Curaçao is die opvang er niet. Maar ik verlangde naar mijn vrouw en kinderen. De kapelaan hielp ons om een nieuw bestaan op te bouwen. Bij hem kregen we onderdak, hij regelde werk voor ons.”

Grote nood
Op Curaçao is de afstand tussen de gevangenis en de samenleving te groot, zo concludeert kapelaan Martina. “Er is grote nood aan een doorgangshuis voor ex-gedetineerden.”

Kapelaan Norvin Martina.

Opvang en begeleiding bieden geen garantie dat iemand op het rechte pad blijft, erkent hij. “De jongen die kortgeleden bij mij woonde, wilde na twee maanden naar familie op Bandabou. Hij maakte zich zorgen dat ze niet te eten hadden. Inmiddels zit hij weer vast. Met het merendeel van de jongens en meisjes die ik heb begeleid gaat het echter wel goed, zeker zestig procent is erin geslaagd een nieuw leven op te bouwen.”

Exodus Nederland
De kapelaan droomt van opvang en begeleiding van ex-gevangenen op Curaçao naar het voorbeeld van Exodus Nederland, de grootste landelijke organisatie voor hulp na detentie. Met 250 professionals en 1500 vrijwilligers biedt Exodus woonbegeleiding, crisisopvang, dagbesteding en kansen op scholing en werk in vijf regio’s in het land.

Een medewerker van de Reclassering Curaçao bevestigt dat vertegenwoordigers van Exodus Nederland een aantal jaren geleden op Curaçao waren. Hij kan niet over de plannen uitweiden zonder toestemming van justitieminister Quincy Girigorie (PAR). Die was niet bereikbaar voor commentaar.

Gevangenisdirecteur Urny Floran kan zonder toestemming van de minister evenmin reageren. Eerder gaf Floran aan, dat de gevangenis minder geld heeft voor resocialisatie: in 2017 was de totale begroting met 5 miljoen gekort. Ook dit jaar moet worden bezuinigd.

Minder recidivisten, meer geld
Een gevangene kost de gemeenschap 300 gulden per dag. Volgens kapelaan Martina kan er flink bespaard worden als het aantal recidivisten daalt. “De meeste gevangenen verlangen naar een normaal leven met een gezin. Als ze die kans niet krijgen, kan het weer fout gaan.”