Foto: John Samson

DEN HAAG – Als er in de komende maanden opnieuw een orkaan Sint-Maarten bedreigt, dan zullen er voldoende schuilplekken zijn waar mensen veilig terechtkunnen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijkrelaties) zegt daar garantie over te geven.


John Samson in gesprek met staatssecretaris Knops na de Rijksministerraad

Op 1 juni begint het nieuwe orkaanseizoen in het Caribisch gebied. Volgens Knops gaat het niet lukken om voor die tijd nog alle daken op Sint-Maarten te repareren.

“Wat ik wel kan garanderen is dat de mensen waarvan de daken niet gerepareerd zijn, stel dat er een orkaan zou komen, dat we nu wel de voorzieningen treffen om die mensen goed op te vangen”, aldus Knops.

Wederopbouw
Volgens de staatssecretaris zijn er op dit moment alleen nog de daken aangepakt van ‘mensen die het meest kwetsbaar zijn’ zoals ouderen en hulpbehoevenden tijdens de zogeheten Early Recovery-fase.

Maandag wordt een overeenkomst getekend tussen Nederland en de Wereldbank, waardoor de wederopbouw op Sint-Maarten kan beginnen. De grote reparaties aan het infrastructuur van het eiland kunnen dan van start. Het is de bedoeling dat de gebouwen en huizen orkaanbestendiger worden.