Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – Het postkantoor in Philipsburg dreigt de deuren te moeten sluiten. Er is geen geld om de salarissen van de 24 personeelsleden voor november te betalen; zolang die betalingen uitblijven, komt het personeel niet naar het werk.

Op maandagmorgen marcheerde het personeel onder leiding van manager Antonia Wilson, voorzitter van de Raad van Toezicht Stuart Johnson en de voorzitter van de St. Maarten Communication Union (SMCU) Ludson Evers naar het overheidsgebouw voor een gesprek met de aandeelhoudersvertegenwoordiger, interim minister-president Rafael Boasman.

Ludson Evers onderhandelt met een vertegenwoordiger van interim minister president Boasman; Antonia Wilson en Stuart Johnson wachten af. Foto: Hilbert Haar

Boasman, een voormalige vakbondsman, kon de delegatie niet direct te woord staan omdat hij in gesprek was met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Hij gaf aan op een later moment te willen praten.

Niet gesubsidieerd
De maandelijkse personeelslasten van het postkantoor zijn 90.000 gulden (ongeveer €42,250) en de maandelijkse operationele kosten bedragen 240.000 gulden (€112,670). Vanaf de verzelfstandiging van de postbezorging in 2011 heeft de overheid geen cent bijgedragen. Postdiensten in Aruba en Curaçao worden wel gesubsidieerd.

De bank staat het postkantoor geen negatief saldo meer toe, omdat het enige onderpand – het hoofdgebouw aan de Pondfill – door orkaan Irma is vernield.

Ludson Evers benadrukt dat het personeel niet op het werk zal verschijnen indien er geen geld op tafel komt.