DEN HAAG – Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) deelt de zorgen van de Tweede Kamer of de verkiezingen in januari op Sint-Maarten gehouden kunnen worden, maar ziet geen zware redenen om nu in te grijpen. 

Het is maar de vraag of Sint-Maarten wel in staat is om over drie maanden verkiezingen te houden. De voorzitter van het centrale stembureau verklaarde in een brief dat het eiland niet klaar is voor verkiezingen, onder meer door de enorme schade aan infrastructuur door orkaan Irma. Het adressenbestand is nog niet in orde en nieuwe partijen krijgen niet de kans om zich aan te melden.

“Het belang van eerlijke en vrije verkiezingen is immers heel groot”, aldus Knops. Hij wil zich nu eerst door de gouverneur informeren. “Hij heeft mij toegezegd dat hij in het weekend mij een brief toestuurt, naar aanleiding van zijn gesprekken met de voorzitter van het centraal stembureau en de minister-president. Op basis van die brief wil ik mijn oordeel vormen over die ontstane situatie.”

Autonomie
De VVD pleit voor een jaar uitstel van de verkiezingen gezien de chaos. De staatssecretaris benadrukte woensdag dat ‘ingrijpen in de autonomie’ vanuit Nederland een ‘buitengewoon zware maatregel’ is en wil daar terughoudend mee zijn. “Daar zal een zeer zware motivering ten grondslag moet liggen. Ik wacht nu eerst die nadere informatie van de gouverneur af.”

Wederopbouw Sint-Maarten
Het parlement op Sint-Maarten stuurde de regering van William Marlin weg, omdat hij de Nederlandse voorwaarden voor hulp niet accepteerde. In plaats van af te treden schreef Marlin nieuwe verkiezingen uit voor januari.

Knops is van mening dat ‘deze situatie er voor de bevolking van Sint-Maarten niet toe mag leiden dat er gewacht wordt met de aanvang van de wederopbouw’. “Randvoorwaarde is en blijft echter wel dat de voorstellen voor grensbewaking en de Integriteitskamer worden onderschreven. Maar de verkiezingen en de wederopbouw staan, wat het Nederlandse kabinet betreft, los van elkaar”, zegt Knops.