Foto: John Samson

DEN HAAG – Door de politie staande worden gehouden puur vanwege je uiterlijk, terwijl je niks hebt gedaan? Het overkomt Antilliaanse Nederlanders regelmatig, maar weinig van hen durft erover te praten.

Vaak schamen slachtoffers van etnisch profileren zich of willen ze hun familie niet onnodig ongerust maken. De 30-jarige Ruben Richardson uit Sint-Maarten weet daar alles van. Hij werd zelf in de afgelopen drie jaar ‘drie keer etnisch geprofileerd’ door de politie in zijn woonplaats Den Haag. “Alle keren was het puur vanwege mijn uiterlijk of waren ze op zoek naar een verdachte en ‘voldeed ik aan het profiel: een zwarte man’.”


Een reportage door Natasja Gibbs & John Samson

Brandbrief
Onder Antilliaanse Nederlanders worden vooral jonge mannen etnisch geprofileerd door de politie, blijkt uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Eén op de vijf Antilliaanse Nederlanders ervaart discriminatie door de politie.

Volgens Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), de Antilliaanse belangenbehartiger, heeft dit een negatieve impact op het vertrouwen in de politie. De stichting maakt zich dan ook ‘ernstig zorgen en wil dat de politie stopt met het maken van etnisch geladen daderprofielen’.

Samen met onder andere Control Alt Delete, een organisatie tegen etnisch profileren, ondertekende OCaN begin deze maand een brandbrief gericht aan de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het ministerie en de politie zouden volgens de organisaties zeggen etnisch profileren af te wijzen, maar in de praktijk zou daar tot nu toe niets van te merken zijn. “De genomen maatregelen beperken zich tot trainingen bewustwording en het vergroten van de diversiteit binnen de politie. Fundamentele oplossingen blijven echter uit.”

Schaamte
Ruben Richardson heeft veel Antilliaanse vrienden die hetzelfde als hij hebben meegemaakt, maar geen van hen durft erover praten. Ook navraag onder tientallen andere Antilliaanse Nederlanders, bevestigt de verhalen. Zij durven niet met naam en toenaam in de media, uit schaamte en angst ‘om toch weg te worden gezet al crimineel terwijl je niks hebt gedaan’.

“Het lijkt me heel moeilijk om daarover te praten omdat je een zeer onprettige ervaring terug moet halen”, vertelt Jair Schalkwijk van Control Alt Delete. “De meesten willen het zo snel mogelijk vergeten. Tegelijkertijd is het juist wel belangrijk dat je er iets mee doet, anders komt er geen verandering.”

Anoniem melden-app
Control Alt Delete heeft sinds een half jaar een app waarmee je anoniem melding kunt doen van etnisch profileren. Op die manier hoopt de organisatie beter in kaart te brengen hoeveel mensen er precies last hebben van etnisch profileren door de politie.

Etnisch profileren is volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International ‘een vorm van discriminatie en daarom in strijd met de mensenrechten’. Onder etnisch profileren verstaat Amnesty: “een vorm van discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidskleur of herkomst en zonder goede en geldige reden.”