Er is gemeten op de Joodse begraafplaats Beth Chaim | Foto: Dick Drayer

Er is gemeten op de Joodse begraafplaats Beth Chaim | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Het bewijs dat de Isla raffinaderij in 2013 ruim boven de vergunningsnorm zwaveldioxide heeft uitgestoten is glashard. Dat zegt advocaat Sandra in ‘t Veld. Zij vertegenwoordigt 25 procederende bewoners en de stichting Humanitaire Zorg (SHZ) en Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC).

In 2010 heeft de rechter in hoger beroep bepaald dat de raffinaderij op een vijftal toetsingslocaties, op de begraafplaats Beth Chaim  gemiddeld niet meer mag uitstoten dan de vergunningsnorm van 80 microgram SO2 per kubieke meter. Op straffe van een dwangsom van 75 miljoen gulden.

Sandra in ‘t Veld in gesprek met Dick Drayer

Berekende concentratie van zwaveldioxide op verschillende locaties op Curacao.

Berekende concentratie van zwaveldioxide op verschillende locaties op Curaçao.

Overschrijding
TNO heeft dat met de voorgeschreven methodiek van StAB over 2013 berekend. In het gunstigste scenario wordt er op vier van de vijf locaties gemiddeld meer dan 80 gemeten (zie tabel 1). Op de locatie ‘Casa de Rodeos’, de ontvangstlocatie van de begraafplaats is de uitstoot zelfs gemiddeld 144,1 microgram/m3.

“Daarmee is vastgesteld dat de Isla de vergunningsnorm in 2013 heeft overschreden”, zegt In ‘t Veld. “Om die reden zijn wij overgegaan tot een executoriale beslaglegging bij Isla.” Er is ook beslag gelegd bij derden, onder andere bij de CUC, die de Boo-centrale beheert, Cyuroil, de MCB-bank, Aqualectra, Asphalt Lake Recovery en op de aandelen van Refineria Isla Curaçao BV., die door Isla worden gehouden.

2014
De rechter heeft in 2010 ook bepaalt dat het vonnis zich uitstrekt tot 31 december 2014. “Via de meetgegevens van de GGD (die een meetstation heeft op Beth Chaim, red.) weten we dat de vervuiling vorig jaar vele malen hoger was dan in 2013.” We zullen dus opnieuw aanspraak maken op de dwangsom van 75 miljoen gulden over 2014. Daarvoor moet de rechter nog een deskundige aanstellen. De zitting daarvoor is aanstaande maandag.”

Wat daarna gebeurt ligt te ver weg, volgens de advocaat. “Je mag hopen dat de olie-industrie door deze dwangsommen inziet dat er wijzigingen moeten plaatsvinden in het productieproces”. In ‘t Veld vindt 75 miljoen gulden een boel geld, genoeg om de raffinaderij pijn te doen. “Hopelijk genoeg aansporing om onder de vergunningsnorm van 80 te gaan produceren.”

————

Naschrift:
De Venezolaanse Refeneria Isla (Curazao) S.A. heeft dinsdagmiddag een verzoekschrift bij het Hof ingediend om de beslagen op Isla en bovengenoemde derden op te heffen. Volgens de Isla is het 2013 Deskundigenrapport van StAB bindend om te bepalen of de raffinaderij de vergunningsnormen heeft overtreden. In dat rapport stelt StAB dat er geen sprake is van overschrijding. Volgens Sandra in ‘t Veld heeft de rechter in 2010 bepaald dat de meetmethodiek van StAB moeten worden gebruikt, maar dat de meetlocatie op de begraafplaats Beth Chaim is. Daar heeft StAB niet gemeten. Het Kort geding dient 27 oktober om 14.15 uur.

Door Dick Drayer