Kaharina Joosen leidt het onderzoek naar criminaliteit en Caribische vrouwen | Foto: Dick Drayer

Katharina Joosen leidt het onderzoek naar criminaliteit en Caribische vrouwen | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Migratie is mogelijk één van de bepalende factoren bij hechtingsproblemen onder Caribische vrouwen met een justitieel heden of verleden. Maar misschien is het ook een probleem bij vrouwen die niet op het criminele pad zijn beland. Het is één van de onderzoeksvragen van Katharina Joosen.

Zij is verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NCSR). Die is samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam een nieuw onderzoek gestart naar Caribisch Nederlandse vrouwen en criminaliteit: Caribbean Women and Crime.

Katharina Joosen in gesprek met Dick Drayer

Risicofactoren
De komende 3 jaar onderzoeken zij welke specifieke risicofactoren leiden tot criminaliteit en detentie onder Caribische vrouwen. Voor dit onderzoek zullen zowel in Nederland als op Aruba en Curaçao data worden verzameld.

Door het houden van levensloop- en gehechtheidsinterviews met Caribische Nederlandse criminele en niet-criminele vrouwen zullen de onderzoekers proberen uit te vinden wat de invloed is van verschillende combinaties van (psycho)sociale factoren op het risico voor criminaliteit.

Er is volgens Joosen weinig bekend over de factoren die bepalend zijn of vrouwen het criminele pad op gaan. In internationale studies is duidelijk geworden dat hechtingsproblematiek een grote rol speelt.

Is dat ook zo op Curaçao en heeft die problematiek extra te lijden onder de grote migratie van Caribische vrouwen van de eilanden naar Nederland? “In Nederlandse gevangenissen zitten Caribische vrouwen vaak vast vanwege drugsgerelateerde criminaliteit. Dat zijn andere misdrijven dan bij Nederlandse vrouwen. Die zitten vaak vanwege geweldsdelicten vast, zitten in de prostitutie, komen van de straat en zijn verslaafd. Andere misdrijven met andere achtergronden, dat is wat we zien bij Caribische vrouwen”, aldus Joosen.

Gevoelig
Ze vindt het belangrijk om te kijken naar alle Caribische vrouwen, dus niet alleen naar criminele vrouwen. “Anders kun je niets zeggen over achterliggende oorzaken. Bovendien ligt onderzoek naar deze doelgroep gevoelig in Nederland. Het is dus zaak om clichématige beeldvorming te voorkomen. Op Curaçao zitten weinig vrouwen gevangen, tien heb ik me laten vertellen. We zullen dus voorzichtig moeten zijn met de interpretaties van het onderzoek”, zegt Joosen.

Door Dick Drayer