Sidney Provence en Joel da Silva Gois na een controle bij Goisco | Foto: Deya Mensche

Sidney Provence en Joel da Silva Gois na een controle bij Goisco | Foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – De arbeidsinspecties die incidenteel plaatsvinden bij bedrijven op het eiland, zorgen voor veel ophef. Het doel van de controle is om te kijken of het bedrijf zich aan alle regels van de arbeidswet houden.

Momenteel bestaat het team uit dertig man met aan het hoofd Sydney Provence, voorheen hoofd arbeidszaken en nu consultant voor de overheid. Volgens de eigenaar van de Goisco megastore Joel da Silva Gois, zijn de controles illegaal omdat Provence geen beëdigd ambtenaar zou zijn. Gois is zo verontwaardigd over de controle van zijn zaak dat hij overweegt juridische stappen te nemen.

Goisco controle
Tijdens de controle complimenteerde Provence Goisco met de samenstelling van het team: 75 procent lokale werknemers en 25 procent buitenlanders. Aan het eind van de controle werd zelfs een vriendschappelijke gezamenlijke foto genomen van Gois en Provence. De problemen begonnen volgens Gois toen Provance op de radio ‘belastende verklaringen’ tegen hem deed na de controle.

Volgens Provance is Gois ontevreden omdat in de vorige regering, waar Gois een prominent voorstander van was, dit soort controles nooit plaatsvonden. Gois beschuldigt Provance ervan dat hij onder valse voorwendselen zijn etablissement betrad om gevoelige informatie over zijn bedrijf te krijgen. Provance stuurt alle vragen door naar minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn), die in de diverse media geweigerd heeft excuses aan te bieden voor de controles en beloofd heeft de controles zelfs intensiever te gaan maken.

Het multidisciplinaire team in actie | Foto: Deya Mensche

Het multidisciplinaire team in actie | Foto: Deya Mensche

Volgens Provance wil het team elk bedrijf controleren zonder voorkeursbehandeling. Er wordt specifiek gekeken of het bedrijf ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, of het een vestigingsvergunning heeft, of het ingeschreven staat in het arbeidsregister en of het een crib nummer heeft. “Curaçao heeft een groot probleem met de exploitatie van mensen en er gebeuren veel vreemde dingen”, zegt de functionaris. Gois juicht op zijn beurt dit soort initiatieven en controles toe zoals die laatst plaatsvonden “maar dit geldt wel voor alle bedrijven, de kleine en de grote”, benadrukt hij.

80/20 wet
Al geruime tijd wil de Curaçaose overheid de 80/20 wet invoeren, waarbij bedrijven 80 procent lokale werknemers in dienst moeten hebben. De wet is nog niet bekrachtigd. Volgens Gois is 80/20 een goed concept maar het zal niet in alle sectoren functioneren. “Je kunt 80/20 niet invoeren zonder dat je de productiviteit van de lokale werknemer verhoogt”, legt Gois uit.

Momenteel geeft het departement van arbeid veel cursussen, vooral aan alleenstaande moeders, en werkt het aan een arbeidsdatabase, verklaart Provence. “We willen een eind maken aan de ongelijke concurrentie tegen de lokale arbeidskracht”, besluit hij.

Door Deya Mensche