Foto: Caribisch Netwerk

Foto: Caribisch Netwerk

DEN HAAG – Mensen met openstaande geldboetes moeten dat bedrag aan de grens van Saba en Sint Eustatius voortaan betalen. Per 1 juli worden boetes geïnd bij grenscontroles. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Sinds 10-10-’10 werken de BES-eilanden met het zogeheten Border Management Systeem (BMS). Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee vertelt: “Daarvoor werd er met één groot boek gewerkt, waar de namen van de passagiers in verwerkt werden. Door het in gebruik nemen van BMS is er digitale registratie en verwerking van passagiers en bijzonderheden mogelijk.”

De registratie van bijzonderheden wordt aan het begin van volgende maand uitgebreid met openstaande boetes. Het Openbaar Ministerie (OM) BES is verantwoordelijk voor het innen van geldboetes. Op Bonaire werkt het OM al samen met de Koninklijke Marechaussee, waar dat volgens Veiligheid en Justitie ‘zeer succesvol’ verloopt.

Vervangende hechtenis
Op Saba (1800 inwoners) en Sint Eustatius (4000 inwoners) konden wanbetalers tot nu toe de dans ontspringen, stelt een rapport van de Raad voor Rechtshandhaving (RvR). Het is duur om mensen vervangende hechtenis op te leggen als zij hun boetes niet betalen, omdat ze die moeten uitzitten op Bonaire. De transportkosten, volgens de RvR enkele duizenden euro’s, zijn echter hoog.

Een ander probleem is dat de gevangenis, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), vaak onvoldoende personeel heeft om het transport van de gedetineerden te kunnen verzorgen. Pas als iemand torenhoge boetes heeft uitstaan, loont het de moeite om iemand tijdelijk vast te zetten.

Vonnissen combineren
Om de schade te beperken, combineert het OM vonnissen. Als een openstaand totaalbedrag op één van de eilanden hoog genoeg is, worden in één keer alle wanbetalers opgepakt en gezamenlijk naar Bonaire gebracht. Meestal komt het niet zover en worden de boetes geïnd door van deur tot deur te gaan.

“Het Openbaar Ministerie BES benadrukt dat het uitgangspunt is dat alle vervangende hechtenissen, ook die voor kleine boetes, uitgevoerd moeten worden. De gedachte is dat openstaande boetes vooral bij notoire wanbetalers voorkomen. In dat geval is er sprake van vervangende hechtenis gebaseerd op meerdere openstaande boetes en is uitzitten ‘zeer werkbaar’, stelt Veiligheid en Justitie.

Door Pieter Hofmann