Mylene Testing, voorzitter van de Voedselbank | Foto: Dulce Koopman

Mylene Testing, voorzitter van de Voedselbank | Foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – De voedselbank begint de negatieve effecten te voelen van het opdrogen van de AMFO subsidiekraan, twee jaar geleden. Deze maand was het de laatste keer dat de voedselbank 300 voedselpakketten kon maken.

Vanaf volgende maand kunnen slechts 100 gezinnen beschikken over deze vorm van hulpverlening. Dat is te betreuren, want het aantal gezinnen dat deze hulp nodig heeft blijft groeien en de Voedselbank de enige instantie is die deze hulp geeft.

Mylene Testing, voorzitter van de Voedselbank vertelt aan Dulce Koopman wat je tekort komt als de AMFO hulp ophoudt.

link

De Voedselbank weet wel dat er altijd gezinnen zullen zijn die voedselpakketten nodig hebben, maar bij de organisatie leeft de hoop dat dit soort schrijnende nood ooit de wereld uit geholpen zal worden. De Voedselbank is er om mensen in acute nood te helpen. Mylene Testing legt uit dat het belangrijk is dat de samenleving beseft dat dit soort hulp niet permanent kan zijn, maar slechts een tijdelijk middel is om mensen bij te staan.

Door Dulce Koopman