middagprogramma Changes by sport - foto: Jamila Baaziz

middagprogramma Changes by sport – foto: Jamila Baaziz

ROTTERDAM – Sporten en wat bijleren is beter dan ‘thuis de hele dag op de bank zitten niksen’. Daarom staat een groep Caribische jongeren met een licht verstandelijke beperking deze zomer drie keer per week op een sportveld in Rotterdam om actief bezig te blijven.

’s Middags volgt een programma met praktische trainingen. “Hier helpen ze je met problemen met stress en zo”, zegt deelnemer Jurrick (24 jaar).

Reportage Changes by sport (bijdrage: Jamila Baaziz)

Op het honkbalveld slaat de atletische Jurrick de ene na de andere bal. Als hij niet aan de beurt is, moedigt hij de anderen aan. Zodra de training afgelopen is rent hij – onvermoeibaar – met een andere deelnemer direct weer achter een voetbal aan. “Positief blijven, dat is het belangrijkste”, zegt hij later in de kantine terwijl hij een boterham met kaas maakt. “Dat is ergens anders soms moeilijk. Hier kan iedereen je helpen en kunnen ze je situatie begrijpen.”

Dat begrip is belangrijk, weet begeleider Sherandel Rosa. “Deze jongeren moeten opboksen tegen de verwachtingen van de samenleving. Je ziet vaak niet dat ze een beperking hebben, dat merk je pas als je met ze in gesprek gaat of kijkt naar hun handelen. Ze hebben daardoor net wat meer ondersteuning nodig.”

Het project Changes by sport 2.0 helpt dit soort jongeren op een laagdrempelige manier om beter om te gaan met hun beperkingen, aldus Rosa. “Ik vind dit echt goed en leuk. Je kunt hier ook denken”, aldus Jurrick. “ Praten kan ook. En je leert omgaan met mensen met een moeilijk karakter.”

Taboe
In de Caribische cultuur is het nog altijd een taboe om te spreken over het hebben van een beperking. “Je moet mensen leren hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dat doen we niet alleen hier maar ook in een buurthuis of ergens anders waar mensen bij elkaar komen”, legt Rosa uit. “Deze jongeren hebben net een andere aanpak nodig dan de reguliere hulpverlening biedt. Er is weinig aanbod voor hen als ze niet naar school hoeven. Wij sluiten aan op hun belevingswereld door sport te combineren met skills-trainingen.”

De achttienjarige Georgino is verplicht de trainingen te volgen. Hij zit nog een paar maanden in een jeugdinrichting en is door zijn begeleider gestuurd. Waarom hij in een jeugdinrichting zit, wil hij niet zeggen, maar hij geeft wel toe dat hij het best naar zijn zin heeft bij Changes by sport. “Anders zou ik de hele dag op de bank zitten. En verder niks.” In de pauze zoekt hij aansluiting bij de andere jongens. Tijdens een training over ‘Jezelf presenteren’ houdt hij zich stil en volgt hij nauwlettend wat de anderen zeggen.

Tijdens die training gaan de jongeren oefenen hoe ze online kunnen solliciteren. In tweetallen bereiden ze een rollenspel voor. De aanwezige meiden stiften hun lippen en controleren hun haar nog even voor ze meehelpen de tafels en stoelen te herschikken om van start te gaan. Rosa: “Je moet dicht bij deze jongeren blijven en kijken hoe ze iets ervaren. Je moet extra duidelijk zijn in de communicatie en grenzen stellen, maar tegelijkertijd moet je ruimte geven zodat de jongeren zichzelf kunnen zijn. Zo leren ze omgaan met hun beperking.”

Door Jamila Baaziz