Bert Hofman, voorzitter Kiesraad - foto Today / Hilbert Haar

Bert Hofman, voorzitter Kiesraad – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – “Ik verwacht absoluut meer transparantie. Ik heb ook de indruk dat partijen deze wetgeving zullen uitvoeren zolang ze maar het gevoel hebben dat de regels voor iedereen gelden. De Kiesraad is een serieuze club die niet zal toestaan dat de uitvoering van haar taken wordt vertroebeld.”

 
Aan het woord is advocaat Bert Hofman, de voorzitter van de recentelijk geïnstalleerde Kiesraad, die twee opdrachten heeft: het registreren van partijen die aan de verkiezingen op 5 september willen meedoen, en het toezien op de financiën van partijen en kandidaten.

 
De Kiesraad heeft een part-timer in dienst die een kantoor in Philipsburg bestuurt waar partijen terecht kunnen voor informatie en voor het maken van afspraken. Er wordt gewerkt aan een website.

 
Het toezicht op de financiën van partijen en kandidaten is nieuw voor St. Maarten. Partijen en kandidaten moeten een administratie bijhouden van giften die zij ontvangen en hierover rapporteren.

 
Achterkamertjes
De raad is bevoegd inlichtingen te vragen en partijen en kandidaten zijn verplicht mee te werken. Hofman zegt dat de leden van de Kiesraad zullen toezien op de wijze waarop politici de activiteiten financieren. “Dit proces gaat zich niet in achterkamertjes afspelen maar in de openbaarheid. We zullen onze bevindingen publiceren en politici moeten zich hiervan bewust zijn.”

 
Gevangenisstraf
De raad kan boetes opleggen indien medewerking wordt geweigerd. De regels waar politici zich aan dienen te houden zijn vastgelegd in een landsverordening. “Kandidaten die zijn gekozen moeten een verklaring afleggen dat zij deze regels niet hebben overtreden”, zegt Hofman. Op overtredingen staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden, een boete van 10.000 gulden of een combinatie van beide. Ontneming van actief en passief kiesrecht behoort ook tot de mogelijkheden.

 
Door Hilbert Haar