Eldon Sulvaran (l) en Chester Peterson tijdens een demonstratie tegen de Orde van Advocaten in februari

Eldon Sulvaran (l) en Chester Peterson tijdens een demonstratie tegen de Orde van Advocaten in februari – Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Advocaten Eldon Sulvaran, Chester Peterson en Anthony Eustatius vinden dat ze het volste recht hebben zich openlijk uit te laten over de corrupte rechterlijke macht op Curaçao. Dat staat in hun verweer dat ze vrijdag indienden tijdens de klachtbehandelingszaak bij de Raad van Toezicht op de Advocatuur.

De Orde van Advocaten, individuele juristen en een burger hadden samen zes klachten ingediend. Ze vonden de uitlatingen van Sulvaran en zijn collega’s in de rechtszaal en in de media te ver gaan. Sulvaran noemde een rechter in de pers een crimineel. In een opiniestuk in een lokale krant stelde Sulvaran dat de ‘rot behoorlijk diep zit bij dit Hof’ en dat hij benieuwd is, ‘wie deze beerput ooit gaat opruimen’.

De klagers vinden dat Sulvaran en zijn collega’s hebben opgeroepen tot verdeeldheid en geweld. De advocaten zeggen dat de uitlatingen zijn gedaan tegen de achtergrond van de consensusrijkswetten die Nederlandse controle over Justitie op Curaçao en St. Maarten mogelijk maken. In hun beleving wordt er een “oorlog zonder bloedvergieten” gevoerd om deze wetten van tafel te krijgen. Ze vinden dat Justitie op Curaçao bevolkt wordt door juristen die de autonomie van Curaçao beperken. “Als deze wetten niet van tafel gaan kan dit conflict op enig moment tot geweld leiden, omdat dit dan de enige optie zal zijn om onze autonomie terug te krijgen”, aldus het verweerschrift.

De drie advocaten beroepen zich op artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarin is de vrijheid van meningsuiting geregeld. In de tweede paragraaf van dit artikel staat ook dat er voorwaarden verbonden zijn aan het uitoefenen van vrije meningsuiting en dat het niet de bedoeling kan zijn het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht aan te tasten. De drie advocaten vinden dat dit deel restrictief moeten worden uitgelegd en dat alleen zwaarwegende belangen een beperking van de vrijheid van meningsuiting kunnen rechtvaardigen.

De inhoudelijke behandeling van de zes ingediende klachten tegen Sulvaran, Peterson en Eustatius is op 7 mei.

Door Dick Drayer