Alicia van het Wolfert Borsalen Tweetalig in Rotterdam

Uitwisselingsleerlinge Alicia van het Wolfert Borselen Tweetalig in Rotterdam | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Voor het derde achtereenvolgende jaar is de Wolfert van Borselen Tweetalig, een middelbare school in Rotterdam, te gast op Curaçao.
Samen met leerlingen van het Kolegio Alejandro Paula (KAP) doen de leerlingen uit Nederland een maatschappelijke stage. Dit jaar werken de leerlingen onder andere op de Nelly Winkel School in de Commanchestraat, bij de Gosieweg.

Een reportage van Dick Drayer

MAS
In Nederland is het voor leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht deel te nemen aan een maatschappelijke stage gedurende hun schoolloopbaan. Onder de noemer MAS doet ook de Rotterdams school mee en verzorgt stages voor leerlingen naar Roemenië, Burundi, Zuid-Afrika, Suriname en Curaçao.
Shery Apostel is docent scheikunde aan de Rotterdamse School. Zij is Yu Kòrsou, ooit vertrokken als bursaal. Ze heeft ervoor gezorgd dat de kinderen van haar school ook op Curaçao terecht kunnen. Op 17 februari is het team ‘The Unstoppables’ naar het eiland vertrokken om Fundashon Kontakto en Pro Bista in hun dagelijkse activiteiten bij te staan en de sbo-school Nelly Winkel te voorzien van een ‘time-out’ ruimte en een orthotheek.
Verbeteren
Het doel van het project is om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leef- en werksituatie van een groep kinderen en jeugdigen met pedagogische problemen en/of visuele en verstandelijke beperking. De stage wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kolegio Alejandro Paula. Acht leerlingen uit Nederland verblijven de twee weken op Curaçao thuis bij leerlingen van het KAP.
Door Dick Drayer