Het pand van de Rietveld Academie in Oranjestad - foto: Ariën Rasmijn

Het pand van de Rietveld Academie in Oranjestad – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De vooropleiding van de Rietveld Academie op Aruba gaat op 3 februari van start. In september start de Bachelor-opleiding Fine Art & Design.

 
Glen Goddijn, coördinator van de Rietveld Academie, en Alice van Romondt bevestigen dat met het aantreden van de nieuwe regering het nog onzeker was wat het vervolg zou worden van twee jaar vooropleidingen op Aruba.

Ariën Rasmijn in gesprek met coördinatoren Glen Goddijn en Alice van Romondt

Zo moest gekeken worden of een vestiging op Aruba wel zou stroken met de hogere eisen waar Nederlandse hbo-opleidingen met dependances in het buitenland zich sinds enige tijd aan moeten houden. Ook het huisvesten van docenten en studenten en het gebruik van het gerenoveerde pand moesten worden geregeld. Dat is grotendeels op de rails. Wat nog moet gebeuren, is het formaliseren van een stichting en het budgetteren van de opleiding.

 
Haalbaarheidsstudie
Om helemaal zeker van te zijn dat Rietveld definitief naar Aruba zou komen werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daaruit bleek dat, uitgaande van het percentage Nederlandse middelbare scholieren die jaarlijks voor een kunstopleiding kiezen, de opleiding kan rekenen op ongeveer 25 nieuwe studenten elk jaar.

Grand Opening
Nu wordt de laatste wervingsronde op Colegio Arubano, EPI en International School uitgevoerd. Hoog op de agenda staat het organiseren van een ‘Grand Opening’ voor het academiepand. Daar zullen de directie van het Rietveld, lokale partners en kunstinstellingen op andere eilanden bij aanwezig zijn. De opening zal nadruk leggen degenen die het pand hebben mogelijk gemaakt, aldus Van Romondt.

Door Ariën Rasmijn