PHILIPSBURG – De rechtbank in St. Maarten heeft woensdag de 26-jarige Dalton Danelle Le Blanc tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op een twee maanden oude baby op 2 april van dit jaar. Het jongetje, Mark Anthony Reid Morgan, werd het slachtoffer van een aanval van psychotische religieuze waanzin.

 
Het Openbaar Ministerie had twintig jaar gevangenisstraf geëist wegens moord, maar de rechtbank achtte voorbedachte rade niet bewezen. De rechtbank wees ook de eis tot terbeschikkingstelling (TBR) van de regering af, omdat hiervoor geen wettelijke basis is. De dader is psychotisch, paranoïde en schizofreen.

 
Terbeschikkingstelling
Bijna zestig jaar geleden, in 1954, is wel een bepaling opgenomen in het wetboek van strafrecht dat nu nog geldt, maar de artikelen hadden op een door de gouverneur van de toenmalige Nederlandse Antillen te bepalen tijdstip in werking gesteld moeten worden. Dit is niet gebeurd onder de toenmalige gouverneur Teun Struycken en zijn negen opvolgers. Er is wel een wettelijke basis voor TBR voor veroordeelden onder de achttien jaar.

 
De rechtbank noemt het ontbreken van de regeling een ernstige tekortkoming en wijst erop dat de politiek de artikelen die ook zijn opgenomen in het nieuwe ontwerp-wetboek van strafrecht versneld in werking zou kunnen stellen. Mogelijk kan TBR bij een behandeling in hoger beroep alsnog aan de orde komen.

 
Door Hilbert Haar