PHILIPSBURG – De leerlingen op St. Maarten stromen in principe goed door het lager- en vervolgonderwijs, maar zakken toch voor het centraal eindexamen.

Vakbondsvoorzitter Claire Elshot - foto: Andrew Dick

Vakbondsvoorzitter Claire Elshot – foto: Andrew Dick


De resultaten van de centrale eindexamens op St. Maarten waren niet zo goed. Slechts negentien van de eenenveertig leerlingen van de Sundail Secondary School op Sint Maarten (PKL/PGO) die hadden meegedaan waren geslaagd. Ook de examenresultaten op het Milton Peters College waren gemengd. Minder dan de helft van de deelnemers slaagden daar voor de proef.

Van alle deelnemers aan het centraal examen zijn 56 procent van de richting PKL geslaagd, 54 procent van de TKL richting, 68 procent van HAVO en 68 procent van de 19 studenten in het VWO. De vraag is of het schoentje knelt bij de kwaliteit van de leerkrachten of in de gevolgde lesmethodiek.

Vakbondsvoorzitter Claire Elshot van the Windward Islands Teachers Union geeft haar mening over deze zwakke resultaten in een gesprek met verslaggever Andrew Dick