ORANJESTAD — Aruba heeft toestemming gekregen van de Rijksministerraad om de internationale kapitaalmarkt op te gaan. Een totaal van 240 miljoen dollar – ruim 400 miljoen florin – aan staatsobligaties wordt binnenkort uitgegeven.

De toestemming van de Rijksministerraad kwam afgelopen vrijdagnacht binnen. Financiën-minister Mike de Meza was vorige week echter al samen met een delegatie in Zwitserland om presentaties te geven aan geinteresseerde partijen. Credit Suisse en UBS zullen de uitgifte van de staatsobligaties voor hun rekening nemen.

Lagere rente

51% van het bedrag (246 miljoen florin) gaat naar aflossingen van aflopende leningen. Verder gaat 34% naar rentebetalingen en is 13% bestemd voor investeringen en kapitaaluitgaven. 1% van het geld wordt gebruikt om de operationele kosten van het Land te dekken. Doel is om een lagere rente voor de uitgifte te krijgen dan vorig jaar al het geval was met 4,6%. Dit ondanks dat kredietbeoordeler Standard & Poor’s Aruba een status downgrade heeft gegeven van A- naar BBB+.  Volgens minister De Meza zorgt het stabiele vooruitzicht van S&P voor Aruba (onder voorwaarde dat de regering stappen onderneemt om de overheidsfinanciën weer op de rails te krijgen en de gezondheidszorg en ambtenarenpensioenfonds Apfa verder te hervormen) en het akkoord met Nederland om mogelijk in de toekomst in te schrijven op staatsobligaties voor ‘enthousiasme’ over het sociaal-economische en financiële beleid van de Arubaanse regering, waardoor er uitzicht is op een lagere rente. Vorig jaar was de rente van 4,6% al een stuk lager dan die van voorgaande jaren. Toen was de rente steevast tussen de 5 en 6%.