KRALENDIJK – Een onderzoek van het Instutute for Marine Resources & Ecosystem Studies (Imares) heeft een opmerkelijke hoge mate van vervuiling van de mangrovebossen in de Lac Bay aangetoond.

Mangrovebossen Lac Bay Foto: Wageningen University

Mangrovebossen Lac Bay Foto: Wageningen University

Volgens Imares moet het zwerfvuilprobleem breder aangepakt worden.

Imares onderzoekt de natuurwaarden en menselijke invloeden op de Lac Bay. Vervuiling van de baai is ook een aspect van het onderzoek.

Imares heeft geconstateerd dat de mangrovebossen grote hoeveelheden zwerfvuil blijken op te vangen, doordat het vuil tussen de mangrovewortels vast komt te zitten. Op Bonaire is het probleem vooral te wijten aan vuil van elders, dat door de wind en de golven langs het eiland drijft.

Imares stelt dat de oplossing van de vervuiling internationaal gezocht moet worden bij de bron van het probleem, in plaats van alleen symptomatisch het aangespoelde vuil te ruimen. Voor de Caribische Zee zijn er geen studies voorhanden over de vervuilingproblematiek, aldus de onderzoekers van Imares. Ze bevelen collega’s uit de regio aan om meer studies te verrichten naar zwerfvuil om het probleem beter in kaart te brengen.

Bioloog Dolfi Debrot van Imares deed het onderzoek samen met natuurorganisaties uit Bonaire en studenten van Van Hall Larenstein en Wageningen University.

Door: Belkis Osepa