Het personenverkeer tussen de eilanden in het Caribisch gebied moet eenvoudiger worden. Reizen tussen de eilanden moet ook kunnen met alleen een identiteitsbewijs (sedula). Dit hebben de Koninkrijksparlementen besloten tijdens de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

De regeringen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor Caribisch Nederland wordt binnenkort gevraagd om het vervoer tussen eilanden te vereenvoudigen. Hiermee kunnen ook eilandbewoners zonder Koninkrijkspaspoort van eiland naar eiland reizen.

Vissers
Er waren meer concrete resultaten van het overleg van de commissie Vervoer tijdens het IPKO. Zo komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om het werk van vissers die tussen de eilanden vissen te vergemakkelijken. Helmin Wiels van Curaçao hield een pleidooi voor een terugkeer van de natuurlijke samenwerking tussen vissers van de eilanden. “Na 10-10-’10 moesten vissers die op Bonairiaans gebied kwamen ineens gaan inklaren en uitklaren, terwijl dat voordien niet nodig was. Dit belemmert de economische ontwikkeling en kunnen zij elkaar niet meer steunen.” Hetzelfde geldt ook voor de Bovenwindse eilanden.

Preclearance
De regeringen van de vier Koninkrijkslanden moeten bovendien bekijken of het mogelijk is om reizigers tussen de eilanden vooraf te controleren via preclearance. Aruba kent dit al voor reizigers naar de Verenigde Staten. De parlementen willen dat iets dergelijks ook mogelijk wordt tussen de eilanden van het Koninkrijk. Ook willen zij af van de landingskaarten die ingevuld moeten worden bij vliegreizen tussen de eilanden.

Voor de luchthavens moet bovendien bekeken worden of het mogelijk is een rij te maken voor een gecombineerde rij voor ingezetenen/ houders van een Koninkrijkspaspoort bij de douane. Dit zou de toelating moeten versnellen.

Dubbele belastingen en premies
Het al dan niet betalen van dubbele belastingen bij in-, door- en uitvoer van goederen tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland worden onderzocht door een commissie. Volgens de Sint Maartense parlementariërs is er sprake van geen dubbele belasting als Saba en Statia goederen kopen buiten Sint Maarten, die via de haven van Sint Maarten worden doorgevoerd. Dit zou alleen het geval zijn bij goederen die op Sint Maarten worden aangeschaft.

Alex Rosaria, Curaçaose parlementariër, wil de discussie over dubbele belastingen verbreden door ook te kijken naar het heffen van dubbele sociale premies voor bijvoorbeeld pensionado’s uit Curaçao die in Nederland wonen. Dit voorstel wordt door de andere parlementen gesteund.

door: Jamila Baaziz