Gedeputeerde van St. Eustatius Nicolaas “Koos” Sneek heeft een motie van wantrouwen overleefd, die tegen hem was ingediend door oppositiepartijen United People’s Coalition (UPC) en St. Eustatius Empowerment Party (STEP). Sneek’s Democratische Party (DP) vormt sinds Maart 2012 met steun van eenpersoonsfractie Millicent Lijfrock-Marsden het bestuurscollege. Deze coalitie heeft een 3-2 meerderheid in de Eilandsraad.

Oppositieleden Reginald Zaandam (UPC) en Franklin Brown (STEP) uitten zware kritiek op gedeputeerde Sneek in de door hen beiden ondertekende motie. Zij verweten Sneek eigengereid en dictatoriaal optreden. Zo zou hij veel bevoegdheden naar zich toe hebben getrokken, aldus de oppositie.
Sneek zit samen in het bestuurscollege met de partijloze gedupteerde Carlyle Tearr. De gewezen voorzitter van de Kamer van Koophandel van St. Eustatius en Saba is een relatieve nieuwkomer in de politiek. Hij werd ingezworen op 13 december 2012 als de vervanger van gedeputeerde Glenville Schmidt. Deze moest noodgedwongen aftreden, nadat Lijfrock-Marsdin de steun voor “haar” gedeputeerde had ingetrokken.
De oppositie verweet het gedeputeerde Sneek ook dat hij als vrijwel enige op het eiland positief tegenover Statia’s constitutionele status as bijzonder gemeente van Nederland zou staan. De roep om een nieuw referendum over de status van het eiland te houden klinkt steeds luider.
De oppositie kwam in actie tegen Sneek nadat ambtenaren hadden gelekt over het arbeidsvoorwaardenpakket van de eilandsecretaris. Deze Nederlandse ambtenaar zou bovenop een forse salarisverhoging, ook een vergoeding hebben ontvangen in verband met woonkosten in Nederland. Dit zou in schril contrast staan met het salarispakket van Statiaanse ambternaren, die slechts een geringe salarisverhoging in het vooruitzicht is gesteld, zo luidde de kritiek van UPC en STEP.
Beide partijen verweten Sneek dat hij in het algemeen Europese Nederlanders binnen het bestuursapparaat zou bevoordelen ten koste van lokale ambtenaren.Ondanks geruchten dat er een scheiding der geesten zou bestaan tussen de DP-gedeputeerde en de DP-fractie in de Eilandsraad, sloot de partij de gelederen en wees het de kritiek van de oppositie gedecideerd af.

Door: John van Kerkhof