Foto: Defensie

De politiek op Bonaire wil strengere voorwaarden invoeren voor migranten die op het eiland willen wonen en werken. Volgens eilandraadslid Daisy Coffie (M21) worden de plannen deze week besproken met demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). 

De coalitiepartijen Demokrat, M21 en onafhankelijk raadslid Vrolijk willen met strengere regels de Bonairiaanse cultuur en Papiamentu ‘beschermen’. “Niet-Bonairianen die bereid zijn zich in de cultuur en de taal van het eiland te verdiepen blijven van harte welkom”, zegt Coffie.

Demissionair staatssecretaris Van der Burg is op 15 maart op het eiland om te praten over ongedocumenteerde mensen. Het beperken van migratie is ook onderwerp van gesprek, aldus Coffie. Zij is in de eilandraad de commissievoorzitter Intereilandelijke en Rijksrelaties.

Sinds Bonaire in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland is geworden, is het aantal migranten fors toegenomen. Ongeveer een derde van de inmiddels 25.000 inwoners is Bonairiaans.

De gevolgen zijn in het dagelijks leven steeds meer te merken. Bijvoorbeeld aan de files op de wegen, een fenomeen dat een aantal jaar geleden nog niet voorkwam op het eiland. De huizenprijzen zijn fors toegenomen, terwijl er een tekort is aan kinderopvangplekken.

Gesprekken met Den Haag nodig
Tijdens de eilandsraadsverkiezingen van 15 maart 2023 was migratie een van de belangrijkste thema’s. Verschillende partijen vinden dat er nog sprake is van een ‘ongecontroleerde bevolkingsgroei’. “Het wordt alleen maar erger als we hier niet iets aan gaan doen”, zegt Coffie.

Huisvesting, een baan of genoeg geld op de bank hebben zijn straks niet langer de enige voorwaarden voor een verblijfsvergunning, volgens het plan van de lokale partijen.

“Maar migratie valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid”, zegt Coffie. Bonaire kan dus als bijzondere gemeente niet zelf strengere migratie-eisen invoeren, maar zal dat samen met politiek Den Haag moeten gaan doen.

Eerste vijf jaar alleen tijdelijk verblijf
Migranten hebben volgens het plan in de eerste vijf jaar alleen recht op tijdelijk verblijf. Daarbij zullen ze verplicht een inburgeringscursus moeten volgen en Papiaments gaan leren.

“Als we onszelf, onze cultuur, onze taal, onze normen en normen respecteren, moeten we van anderen verwachten dat ze zich integreren”, aldus Coffie.

Als aan al deze extra voorwaarden is voldaan, ontstaat na vijf jaar een aanspraak op permanent verblijf, zegt ze.

‘Huis kopen wordt moeilijker’
Ook het kopen van een huis op Bonaire wordt moeilijker voor buitenlanders, volgens Coffie. Alleen mensen die zich blijvend op het eiland vestigen en volledig ingeburgerd zijn, zouden volgens de lokale politiek een huis of grond mogen kopen.

De eilandsraad en het bestuurscollege hebben hierover een gezamenlijk standpunt ingenomen. “Dit is ter bescherming van de huisvestingsbelangen en de betaalbare woonvoorraad. Bonaire zal daartoe op korte termijn en met prioriteit de huisvestingsverordening, de bouwverordening en het ROB heroverwegen.”

Hoe politiek Den Haag tegenover de migratieplannen staat, is nog de vraag. Van der Burg (Asiel en Migratie) zou eerder de eilanden bezoeken, maar moest zijn reis afbreken vanwege gezondheidsredenen.