dutch-european-passport

WILLEMSTAD – Elk jaar vertrekken rond de 500 jongeren na hun eindexamen uit Curaçao om in het buitenland een studie te volgen. Slechts een deel daarvan keert na hun studie terug. Het precieze aantal is onbekend.

 
Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn doet onderzoek naar migratie en remigratie onder jonge Curaçaoënaars. Maartje Groot is daarbij betrokken. Ze zegt dat remigranten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van het land Curaçao.

Een reportage van Sawita Chotkan

Natasja Gibbs heeft een lange tijd in Curaçao gewoond en gewerkt maar wil na vijf jaar toch terug keren naar Nederland. Ingmar Schnitzler is iemand die daar niet aan moet denken. Hij zegt dat hij hier gelukkiger is dan dat hij ooit in Nederland zou kunnen zijn.

 
Door Sawita Chotkan