Foto: Pixabay

Krijgen we in 2024 eindelijk meer vrede op aarde? En wordt dit het jaar waarin politici op Curaçao meer gaan samenwerken? Dit zijn de nieuwjaarswensen van drie religieuze leiders: bisschop Luis Secco, imam Adnan Rayeha en rabbijn Martin Hirsch

Kijk om je heen en koester het prachtige eiland dat Curaçao heet, is het eerste wat imam Rayeha wil meegeven. “Er zijn problemen overal in de wereld, maar hier wonen we dan in een paradijs. Het leven hier is heel rustig; het is zacht en erg mooi. Ik wens dat Curaçao verder groeit. Dat we democratie, voorspoed, liefde en respect bevorderen onder alle inwoners.” 

Rabbijn Hirsch woont sinds juli op Curaçao en zegt ‘onder de indruk te zijn’ van het eiland. “Curaçao is nog steeds een paradijs! Er is een opkomst van antisemitisme in Amerika en in veel Europese landen. Dat zie je hier niet”, zegt Hirsch. “Ik hoop dat Curaçao verder kan groeien als autonoom land binnen het koninkrijk.”

Bisschop Secco is de Rooms-Katholieke leider van de zes Caribische eilanden. Het laat hem niet los dat veel inwoners ‘in tijden van nood’ verkeren. “De prijzen gaan omhoog op al de eilanden, en ik zie de armoede ook stijgen. Na het sluiten van de raffinaderij, zijn er veel huishoudens zonder een baan en inkomen gebleven.” 

Speciaal voor onze politici
De religieuze leiders doen een oproep aan de politiek. Als het aan de bisschop ligt: tijd voor meer saamhorigheid en samenwerking. “Laat partijdigheid los”, zegt Secco. “Politici moeten meer gaan samenwerken zodat maatschappelijke projecten continuïteit krijgen. Laat we ons focussen op de meest belangrijke en urgente problemen, sámen.”

De imam sluit zich hierbij aan. ‘Maar God zij dank’, zegt Rayeha, heeft Curaçao wel de democratie en een goed rechtssysteem. “Dit jaar ga ik het hebben over ‘wellbeing service’ (welzijnsdienst). Ik hoop dat de politici kunnen werken om het welzijn van alle inwoners op dit mooi eilandje. Zodat ze rustig kunnen leven, zonder armoede, zonder onrecht.”

De rabbijn hoopt dat 2024 het jaar wordt waarin andere religies en de politici elkaar opzoeken en steunen. Hirsch moet zelf terugdenken aan de viering van de Dag van Curaçao (10 oktober), waarbij verschillende politici aanwezig waren. Het heeft voor hem veel betekend dat – vlak na de aanslag van Hamas op 7 oktober – veel steun heeft ervaren na een gebedsdienst. 

“Ik heb een toespraak gehouden en zei dat wij, joden, niet alleen zijn in Nederland en op Curaçao. Er zijn veel mensen die ons steunen. Niet alleen wij als joden staan ​​achter Israël, ook Nederland en Curaçao staan ​​achter Israël. Aan het einde van de dienst zei een politieke vertegenwoordiger tegen mij: ja, je bent niet alleen.”

Aandacht voor vrede
De oorlogen zoals in Oekraïne en Israël-Palestina hebben een grote impact op de hele wereld, zien de religieuze leiders. “We bidden tegenwoordig daarom voor vrede”, zegt bisschop Secco.

“Maar ook al publiceert de paus mooie vredesboodschappen en bidden we, heerst vrede niet. Het is alsof er in de wereld dag voor dag gewelddadiger en haatdragender wordt. Ook op basis van religie.”

“Ik wens alle inwoners van de eilanden, ook degenen die naar andere landen zoals Nederland zijn geëmigreerd, dat we hard werken aan vrede en dialoog. Om te kunnen luisteren; niet met een gesloten geest, maar met een open hart. Dat we altijd proberen om met de gevoelens van goedheid en genade de andere te begrijpen.”

Ook rabbijn Hirsch hoopt op vrede. “We zijn erg woedend over wat er is gebeurd, en we zijn ook woedend tegenover de media die alleen naar de Palestijnen kijken. Haat is irrationeel. Antisemitisme, daar weten we veel van, is ook irrationeel.”

Imam Rayeha hoopt op verandering. “Wij bidden elke dag voor een staakt-het-vuren. Dat de oorlogen stoppen. Dat er geen moorden meer zijn. Geen onrecht. We willen: gerechtigheid, democratie, en respect voor iedereen in de wereld.”