Foto: Flickr

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) wil dat het Curaçaose kabinet de belastingen voor bedrijven gaat verlagen. Volgens de belangenclub zijn de belastingen te hoog waardoor de economie niet verder groeit.

Volgens de VBC heeft Curaçao ‘het meest onaantrekkelijke belastingstelsel van het hele Koninkrijk’. Ondernemers maken nu te hoge kosten, zegt de belangenbehartiger. Het zou ook een belangrijke reden zijn waarom mensen die rond het minimumloon verdienen vaak geen hoger salaris krijgen.

“Als we heel eerlijk kijken naar onze economische situatie, dan hebben we al heel lang geen groei gehad. We hebben al lange tijd een krimp”, vertelt voorzitter Daniel Hodge. “Als gevolg daarvan zijn de Curaçaoënaars, per hoofd van de bevolking, in de afgelopen twintig jaar steeds armer geworden. Dat is niet leuk om te horen, maar het is wel de waarheid. Die ontwikkeling is al langere tijd aan de gang.”

Dit zijn de voorstellen van de VBC
  • Belastingverlaging voor bedrijven op Curaçao. 
  • Een energie-subsidie voor bedrijven met veel personeel dat een minimumloon krijgt.
  • Ook pleiten ze voor een ‘modernisering’ van de ontslagregels.
  • Het instellen van een ‘economic recovery board’: daarin zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de vakbonden en de overheid. In zo’n werkgroep worden plannen voor de lange termijn besproken en onderzocht. 

Wat het bedrijfsleven precies wil veranderen aan de belastingen, moet volgens Hodge worden uitgewerkt in overleg tussen het bedrijfsleven en de politiek. Naast de VBC, heeft vorige week ook voorzitter Billy Jonckheer van de Kamer van Koophandel opnieuw gepleit voor herziening van verschillende belastingen.

Kabinet komt binnenkort met plannen
Financiën-minister Javier Silvania maakte daarop bekend via zijn Facebook-pagina dat het kabinet binnenkort met een wetsvoorstel komt om de belastingen te ‘moderniseren’. De minister is van plan om de tarieven van de winst-, inkomsten- en loonbelasting ‘substantieel’ te verlagen.

Wat de plannen verder inhouden, wil de minister niet zeggen. “Als het zover is, zal ik de Curaçaose gemeenschap informeren over de wijzigingen”, zegt Silvania in reactie.

Hoger minimumloon op Curaçao
Jarenlang verzette het bedrijfsleven zich tegen de verhoging van het minimumloon, vanwege de economische situatie op het eiland. In de afgelopen jaren – mede door corona – vond er ook geen inflatiecorrectie plaats.

Dit jaar is het minimumloon met 11,2 procent verhoogd: van 9,62 naar 10,70 gulden per uur. Dat gebeurde op initiatief van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

De VBC staat wel achter deze verhoging, maar benadrukt dat het hard nodig is om ook iets te doen aan de hoge kosten voor ondernemers.

VBC gaat gesprekken voeren met economie-minister
De VBC zegt vooral te hopen dat er meer naar elkaar geluisterd wordt op het eiland en er gezamenlijk wordt gekeken wat het beste is voor de economie. “We hebben eind december overleg gehad met minister Cijntje van Economische Ontwikkeling. Daarbij is gesproken over de plannen van de overheid en hebben wij onze bijdrage kunnen leveren. De data voor de komende vergaderingen hebben we meteen tot en met het eind van 2023 al vastgelegd”, zegt hij met een glimlach.

Voorzitter Daniel Hodge was directeur van de PSB-bank en in de eerste helft van 2013 minister-president van Curaçao.