Foto: Marit Severijnse

De toeristenbelasting die vanaf 1 juli is ingegaan op Bonaire, zorgt op het eiland al vanaf de aankondiging voor flinke kritiek. Inmiddels ligt er een voorstel met verbeteringen. 

Toeristen moeten elke keer als ze Bonaire binnenkomen 75 dollar betalen. Maar ook Bonairianen die in het buitenland wonen. Die zijn daar niet blij mee en de lokale politiek is het daar mee eens.

Wat zeggen ze op de luchthaven over de nieuwe toerismebelasting?(video: Marit Severijnse)

“We gaan heel snel bepaalde dingen aanpassen”, zegt Elvis Tjin Asjoe van coalitiepartij MPB. Hij begrijpt vooral de kritiek van de Bonairianen die in het buitenland wonen.  “Wat voor een gevoel laten we achter bij die persoon die moet betalen om op zijn eigen eiland op bezoek te komen?”

Volgens hem moet ook worden bepaald wat onder een oud-inwoner wordt verstaan. “Is dat iemand die op Bonaire is geboren, of één van de ouders, of iemand die er minimaal tien jaar heeft gewoond?”

Oppositie ook voor veranderingen: ‘geen fijn welkom’
Ook oppositiepartijen willen het anders.  “Op dit moment maken we een fundamentele fout met de hele toerismebelasting”, reageert Demokrat-leider Clark Abraham. “Ik denk dat wij sowieso een herstructurering moeten doen, want hoe het nu gedaan is, is er met de botte bijl op inhakken.”

Désirée Coffie van oppositiepartij M21 vindt dat de inning anders moet. “Als je hier aankomt, staan de mensen je meteen op te wachten; bent u toerist? Heeft u de toeristenbelasting al betaald? Ik vind dat geen fijn welkom.”

Ze vervolgt: “Ze hebben voor de kortste weg gekozen, dat is gemakzucht en daar zijn mensen nu de dupe van geworden. We hadden meer tijd moeten besteden aan grondiger uitzoeken hoe dit in de praktijk zou werken en in de tussentijd zorgdragen dat belastinggeld geïnd wordt.”

Uitzonderingen voor bepaalde groepen
Coffie wil dat er ook opnieuw gekeken wordt naar de studenten. Zij hoeven de toerismebelasting niet te betalen als ze studiefinanciering krijgen. Maar niet elke student krijgt dat, legt ze uit. Zoals studenten die deeltijd studeren, of een bbl- opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) doen.

Ook eilandhoppers moeten worden ontzien, zeggen de politici. “Wij dachten dat we dat in de uitvoering konden aanpassen, maar dat kan niet”, zegt Tjin Asjoe. “Dus dat moet via wetgeving worden geregeld en dat gaat sowieso gebeuren.”

En dat kan snel als het aan de politici ligt. Inmiddels ligt er een nieuw wetsvoorstel met de aanpassingen. Hier is alleen nog een politieke meerderheid voor nodig.