Foto: Regering van Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao stopt met subisidies voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de Corona-pandemie. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje bekend gemaakt. Hij ziet de economie van het land aantrekken en wil in plaats van subsidiegelden uitgeven, investeren in een ‘jump start’ van de economie.

Opleving
Cijntje benadrukt dat de financiële situatie van Curaçao delicaat blijft. Maar volgens hem is er sprake van een economische opleving, die in 2022 verder moet doorzetten. De regelingen Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers (TBZO) en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden daarom stopgezet.

‘De financiële situatie van Curaçao blijft delicaat, maar er is sprake van een economische opleving’, Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje

De Curaçaose ministerraad heeft bepaald de steun stop te zetten per 1 oktober. Aanvragen en betalingen tot eind september worden met terugwerkende kracht in behandeling genomen.

Uitbetaling
Sinds het begin van de pandemie kunnen ondernemers steun krijgen. De afgelopen maanden waren er nieuwe criteria bij gekomen voor TBZO, maar Cijntje benadrukt dat de procedure en de uitbetaling van NOW normaal doorgang vindt. ‘‘Iedereen die in de komende dagen daarvoor in aanmerking komt, kan de betalingen tegemoet zien.’’

Minister Ruisandro Cijntje liet weten dat de overheid sinds het begin van de pandemie veel steun heeft gegeven aan het bedrijfsleven om het hoofd boven water te houden. Daardoor zijn veel bedrijven nog open. ‘‘Maar nu, na meer dan een jaar steun, kiezen we voor het opnieuw openen van de economie. Bedrijven moeten daardoor weer gaan draaien zoals vóór de pandemie.’’

Zesduizend bedrijven
De voormalige minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina, zei in mei van dit jaar dat tussen april 2020 en april 2021 meer dan zesduizend bedrijven geld hadden gekregen om de Corona-klappen op te vangen. Dat ging toen om 117 miljoen gulden in het kader van de NOW-regeling. In de afgelopen maanden zijn er nog tientallen miljoenen extra naar bedrijven gegaan.

Het gevolg is dat bijna achtduizend mensen hierdoor hun baan weten te behouden. De overheid heeft ook honderden bedrijven een tegemoetkoming gegeven om vaste lasten te plegen en noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. Cijntje zegt dan ook dat er tevreden terug kan worden op de steunperiode, maar dat het vizier nu naar voren moet.