Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Was vanmorgen het installeren van het nieuwe parlement nog het grootste nieuws, niet lang erna werd dit ingehaald door het verrassende bericht dat partijen MEP met RAIZ een intentieverklaring later die avond gaan tekenen om samen een nieuwe coalitieregering te vormen.

Bij het parlement vanmorgen was er nog een klein protest van voor- en tegenstanders van de beslissing om de herkozen parlementariër Benny Sevinger nog niet te beëdigen. De AVP-politicus zit al weken vast in de gevangenis op verdenking van corruptie. Toch stemden tijdens de verkiezingen op 25 juni 1614 mensen op hem, genoeg om hem weer herkozen te krijgen.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Petra Trinidad

Een dag voor de installatie liet de gouverneur echter weten dat hij Sevinger niet de eed laat afleggen omdat hij nu niet als parlementariër kan werken door zijn voorlopige hechtenis. Zodra hij weer in staat is hiertoe, zal de gouverneur hem wel beëdigen.

Het nieuwe parlement van Aruba – foto: Petra Trinidad

“Als hij hier was geweest, dan zou het helemaal anders zijn” zegt demissionair premier en herkozen politicus Evelyn Wever-Croes (MEP) tijdens de installatie van het parlement. “ik stel het op prijs dat het zo is gegaan want dat geeft meer respect aan het parlement.”

Maar AVP-leider Mike Eman, eveneens herkozen, zegt over het missen vanmorgen van zijn fractiegenoot Sevinger: “Het doet veel pijn. Niet alleen in zin van de politiek maar ook iemand die je al meer dan 20 jaar kent.”

MEP en RAIZ: Akkoord met Nederland belangrijk uitgangspunt voor coalitievorming

De ondertekening van de intentieverklaring tussen leiders Evelyn Wever-Croes (MEP) en Ursell Arends (RAIZ) vindt ’s avonds plaats bij de vuurtoren aan de westkust van Aruba. Arends grijpt dit symbolisch aan in zijn toespraak. Het staat voor wilskracht en als lichtbaken ook voor hoop, zegt de politicus, en als waarschuwing om je koers te veranderen.

De zojuist getekende intentieverklaring tussen MEP en RAIZ – foto: Sharina Henriquez

“MEP en RAIZ willen een nieuw tijdperk van politiek. Niet elkaar wegzetten, maar dat iedereen, families, broers, zussen, echtparen, vredig naast elkaar kunnen leven. We hopen dat deze boodschap ook het parlement bereikt, ook de nieuwe partijen daarin. Het nieuwe tijdperk moet in het parlement beginnen.”

Wever-Croes grijpt de vuurtoren aan om licht te schijnen op het belang van integriteit voor het coalitieakkoord. Voor beide partijen is dat een principieel punt voor het vormen van een coalitieakkoord.

Ze noemt verder ook op: het akkoord met Nederland, wat de rode draad vormt in het herstel van Aruba; economisch herstel met de focus op werkgelegenheid; de overheidsfinanciën in balans; duurzame ontwikkeling en milieu; sociale rechten; zorg voor ouderen, kinderen en jongeren, de mens centraal stellen.

“Deze punten gaan we de komende dagen verder uitwerken”, aldus Wever-Croes. Een deadline kan ze nog niet geven, maar ze zegt wel: “We willen zo snel mogelijk een akkoord bereiken. Vandaag is de eerste stap ook daarin, anders stonden we hier niet.”