Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Laten we ons richten op partijen die verder willen met Caribisch Nederland en ook bereid zijn om daar, net zoals dit kabinet, extra geld voor uit te trekken.“ Dat zei staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties tijdens een werkbezoek aan Bonaire. 

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Onlangs werden er in de Tweede Kamer verschillende moties ingediend die betrekking hebben op de Caribische eilanden, waarvan de meesten gingen over het ijkpunt bestaansminimum. “Die moties vormen onderdeel van een politiek debat, maar met moties op zichzelf verander je niks. Dat zijn ongedekte cheques, moties die vragen om meer geld zonder dat je daar zelf de ruimte voor biedt, dat is te makkelijk. Dus laten we ons richten op het nieuwe kabinet.” Dat zei Knops tijdens zijn werkbezoek.

Dat staat in het teken van het ontmoeten van maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Zo bracht Knops onder andere een bezoek aan Liseo Boneriano, Plenchi Di Trabou, een aantal locaties rondom de olieterminal en enkele transportbedrijven.

Armoede

Tijdens het vorige bezoek aan Bonaire in 2020 zei Knops dat armoede een agendapunt is waar los van de coronasituatie nog volop aan wordt gewerkt. Zo zou de voortgang worden geëvalueerd om te kijken wat er nog nodig was. ”Onder andere het verhogen van het sociale minimum is een traject dat stap voor stap moet worden doorlopen. We hebben gezegd dat we dat zouden evalueren, maar we zijn nou eenmaal op dit moment demissionair en dat betekent dat we alle wensen voor nieuw beleid of nieuw geld moeten laten aan een nieuw kabinet.” Knops hoopt dat de partijen wat ze beloofd hebben tijdens de verkiezingen ook waar zullen maken als ze toetreden tot het kabinet. “Ik heb in het debat ervaren dat er in het parlement brede steun is om die stappen wel te gaan zetten.”

Bestuursakkoord

Knops benoemde in 2020 de trage voortgang van het Bestuursakkoord. Hoe kijkt hij daar nu tegenaan? “In rapportages is al eerder geconstateerd dat er zwakheden zijn rondom het financieel beheer. Daar wordt bijstand verleend waar dat kan, maar we hebben natuurlijk een jaar lang een vacature gehad voor eilandsecretaris. Daardoor zijn we nog niet op het niveau waarop ik het zou willen, maar ik ben blij dat we nu wel een eilandsecretaris hebben die dit kan oppakken.”

Ruimte voor verbetering beleid wegen

Wat betreft de wegen op Bonaire zegt Knops er wel vertrouwen in te hebben. ”Het is niet een probleem van kennis, maar van functies die onvoldoende zijn ingevuld. Je moet beleid hebben wat ook politiek wordt vastgesteld, zodat de ambtenaren weten wat ze moeten doen. Daar ligt nog ruimte voor verbetering. Maar op het gebied van expertise en vastgoed ben ik bereid om mensen daarvoor in te zetten.