ORANJESTAD – Terwijl burgers nog steeds in de boeien gaan en 1000 gulden boete krijgen als ze de avondklok overtreden, komen politici die met hun campagne-activeiten eveneens de coronaregels overtreden, er gemakkelijker vanaf.

De politie meldt dat ze vorig weekend 28 keer moest ingrijpen bij politieke activiteiten. Het gaat om met name sticker- en pamfletacties op de grote wegen en wijk/huisbezoeken, georganiseerd door vooral de grote partijen AVP en MEP. Hierbij zijn samenscholing- en afstandsregels overtreden. Ook moest de politie eerder zelfs een keer ingrijpen bij een dergelijke actie van de huidige volksgezondheidsminister.

Maar het politieoptreden is tot nu toe beperkt tot het waarschuwen van deze politici en aanhangers, en opbreken van dit soort activiteiten. Tegen de pers zegt korpschef Vanessa Kock woensdag (5 mei) wel dat als het zo doorgaat dat ‘de politie andere stappen gaat nemen’. Ze praat over ‘opschalingsmogelijkheden’ en ‘verstrekkend politieoptreden’. Maar wat dat inhoudt, maakt Kock niet duidelijk. De politie heeft de bevoegdheid om strenger op te treden, maar wil dit nu eerst intern bespreken. Zoals met het Openbaar Ministerie.

‘De politie moet uitleggen waarom ze niet optreden tegen politici’ – Openbaar Ministerie

Deze laat desgevraagd weten dat zij alleen de hoogte van de boetes bepalen. En deze opleggen mits de politie hierop handhaaft. “De politie moet uitleggen waarom zij niet optreden tegen politici die de coronamaatregelen overtreden. Waarom zij doen wat zij doen, dat is aan de politie om te beantwoorden.”

Ondertussen is er in verschillende delen van de bevolking veel kritiek over waarom burgers en ook bedrijven bij overtreden van de coronaregels wél strenger worden aangepakt. De korpschef reageert dat ze zich bewust is van die kritiek. “We hebben er eerst voor gekozen om met hen (de politieke partijen) te praten en afspraken te maken over het campagnevoeren in deze verkiezingstijd. Want de regels gelden zeker voor iedereen, politici of toekomstige politici. Alle bestuurders hebben ook de pet op van politici in deze verkiezingstijd. We zijn dus in beraad hoe we hiermee omgaan.”

Zwaarder strafbaar feit

Na een grote uitbraak in Bonaire begin van dit jaar, was er ook veel kritiek op het (slappe) politieoptreden tegen onder andere organisatoren van feesten en andere evenementen. Uiteindelijk werd besloten om meer boetes uit te delen en dat organisatoren ook voor een zwaarder strafbaar feit aangepakt konden worden. Dit omdat ze bewust de gezondheid van mensen in gevaar brengen met hun activiteiten.

Voorlopig doet de politie dus nog een beroep op ‘het gezonde verstand’ van de politieke partijen en hun aanhangers. Op de vooravond van een belangrijk en populair verkiezingsmoment – het inleveren van de kandidatenlijsten door de politieke partijen op vrijdag 7 mei – laten zowel AVP en MEP weten dat ze niet op de hoogte zijn van een eventueel, strengere politieaanpak.

‘We werken in goede harmonie samen’ – Robert Candelaria over de politie

“De toon is nu niet anders dan toen we voor het eerst met de politie hebben vergaderd”, zegt Robert Candelaria (AVP). “We hebben geen klachten gekregen van de politiecommissie. En als er iets is, belt de commissievoorzitter mij direct”, zegt partijvoorzitter Hendrik Tevreden (MEP).

Protest tegen elektronisch stemmentellen bij het parlement

Candelaria erkent wel dat ze partijgenoten hebben moeten aanspreken en dat het niet altijd goed gaat. “Ik ben ook gebeld door de politie over de actie voor het parlement gisteren (tegen de elektronische stemmenteller). Dat was inderdaad een vervelend iets, want er waren verschillende aanhangers van AVP, kandidaten en ook onze partijleider bij. Maar we hebben snel ingegrepen.”

Volgens hem is het moeilijk want aan de ene kant wil de partij voor belangrijke rechten opkomen, maar aan de andere kant mensen niet in gevaar brengen. De politicus vindt niet dat de politie met twee maten meet bij het handhaven van de coronaregels. “Het is heel moeilijk voor hen nu om een gezonde balans te vinden tussen het politieke proces en de coronaregels. Maar we zijn elke keer netjes aangesproken en werken in goede harmonie samen.”

Tevreden zegt ook dat MEP een goed contact heeft met de politie. “We zijn heel tevreden.” Over de discipline van zijn partijgenoten zegt hij dat dit -uitgezonderd een incident die plaatshad voor de gemaakte afspraken met de politie – goed is gegaan. “We moeten wel strenger worden nu we verder vorderen in de verkiezingstijd.” Over het ingrijpen van de politie bij verschillende activiteiten van de gele partij afgelopen weekend, daarvan zegt hij niet op de hoogte te zijn.

‘We zijn heel tevreden’- Hendrik Tevreden over de politie

MEP heeft de achterban opgeroepen om het inleveren van de kandidatenlijst deze vrijdag digitaal te volgen. “Kijk, als er mensen in hun auto langs de kant van de weg willen komen steunen, dat kan. Als ze maar niet zorgen voor file en bij elkaar gaan verzamelen”, zegt Tevreden.

Rondje langs districten

Op 7 mei leveren twaalf politieke partijen hun lijsten met verkiezingskandidaten in. De traditie is om dit met een grote, feestelijke aanhang te doen maar dat is vanwege corona verboden. Maximaal twee partijvertegenwoordigers mogen die lijsten nu komen inleveren. De vraag blijft, gezien de campagnes van afgelopen weken op straat en bij mensen aan huis, of dit alsnog niet veel mensen op de been brengt.

De huidige premier en leider van MEP heeft aangekondigd om voor de inlevering van haar lijst, eerst nog langs alle districten te gaan van de verkiezingskandidaten. En ook de AVP maakt vrijdag een rondgang langs tien plaatsen.