Foto: Colegio San Nicolas

ORANJESTAD – Dat Arubaanse studenten falen als ze in Nederland gaan studeren door slechte voorbereiding, komt ook door de misstanden in het onderwijssysteem op Aruba.

Daarom komt er nu een doorlichting van het onderwijssysteem zodat Aruba ook aanspraak kan maken op de financiële hulp van Nederland, zegt de Arubaanse onderwijsminister Rudy Lampe. Onderwijs is namelijk één van de prioriteiten in het landenpakket dat Aruba met Nederland overeen is gekomen om steun te krijgen vanwege de coronacrisis.

“We zijn in het vierlandenoverleg overeengekomen dat op 15 januari het plan van aanpak hiertoe klaar is.”

Foto: onderwijsminister Rudy Lampe -foto: Sharina Henriquez

Het overleg tussen de landen in het koninkrijk had vorige week plaats. Hoog op de agenda stond het rapport van de Nederlandse ombudsman over obstakels die Caribische studenten ervaren als ze in Nederland gaan studeren. De meesten blijven daardoor zonder diploma maar met een hoge studieschuld zitten.

Lampe zegt dat sinds zijn aantreden er behoorlijk wat misstanden aan het licht zijn gekomen; omvangrijke fraudes bij EPB (lager beroepsonderwijs), Enseñansa pa Empleo (onderwijs voor werkenden) en Openbare Avondleergangen Aruba (volwassen beroepsonderwijs) die nog in onderzoek zijn.

Gesjoemel met subsidies
Ook is er door schoolbesturen gesjoemeld met subsidies. Zoals bij SKOA, het grootste schoolbestuur (katholiek) dat volgens de minister op basis van een rapport van de Centrale Accountantsdienst ten minste voor 8,1 miljoen gulden (3,7 miljoen euro) onterecht aan subsidies heeft uitgegeven. “Er was geen financiële controle vanuit de onderwijsdirectie op de subsidieverstrekking aan schoolbesturen. Dat wordt nu rechtgetrokken”, zegt de minister die daarmee  erkent dat zijn eigen departement ook flinke steken heeft laten vallen.

Alle schoolbesturen krijgen nu een strikte controle op hun financiën, zo belooft hij. Maar wat betekent dit voor de leerlingen die zijn gedupeerd omdat het geld niet is gestoken in waar het had gemoeten. “We weten niet hoeveel en op wat voor manier de leerlingen door de misstanden zijn benadeeld. Het is moeilijk meten ook omdat elke leerling er anders mee is omgegaan. Sommigen hebben het op eigen houtje toch weten te redden, anderen dus niet. Wat we wel kunnen doen, is voor de toekomst de situatie herstellen.”

Ook overheid faalde in controle
Dat betekent volgens hem ook dat er bepaalde ‘gewoontes’ in het onderwijs op de schop gaan. “Als je daaraan komt, weet je dat dit leidt tot ontevredenheid bij sommige docenten. We hebben dat al gemerkt toen we volgens de wet wilden gaan werken. Je hebt gelijk dat daarbij de overheidsinstanties hebben gefaald in de controle. Voor wat betreft de jongeren, er zijn fouten gemaakt die niet meer gecorrigeerd kunnen. Want zij zijn al weg.”

Lampe hoopt met de introductie van afstands- en vooral meer gepersonaliseerd onderwijs het verleden enigszins goed te maken. Dat betekent  jongeren faciliteren door ze internationaal hoger onderwijs op Aruba te laten volgen zonder dat ze hiervoor naar het buitenland moeten. Maar ondertussen heeft de minister zich opnieuw de woede van docenten op de hals gehaald. Dat heeft vooral te maken met een rapport die de minister ook aanhaalt over misstanden bij de middelbare school Colegio San Nicolas.

Protest docenten
Het rapport is een verslag van de onderwijsinspectie over docenten die meer lesuren dan wettelijk bepaald voor bepaalde vakken hebben gegeven ten nadele van andere vakken. En volgens de minister daaraan  onterecht verdiend hebben. Daarnaast werden de klassen steeds kleiner, terwijl de kosten van de school structureel toenemen. Ook is er een lijst met de namen van 24 docenten die nog geen cijfers hebben gegeven. Volgens de minister is dat ‘onethisch werkgedrag’.

Het niet bekendmaken van de cijfers ‘stagneert de leerlingen in hun leerproces’, concludeert de onderwijsinspectie in het verslag. Twee docenten hebben bijvoorbeeld de cijfers van tien klassen niet ingevoerd. Maar bij de meeste docenten gaat het om minder dan vijf klassen die (nog) geen cijfers hebben gekregen. Ook is bij de inspectiecontrole geen rekening gehouden met ziekteverlof van docenten.

Docenten van Colegio San Nicolas stonden direct na de verklaringen van de minister op straat. Ook eindexamenleerlingen steunden hen in het protest. “We vragen al maanden om hulp en transparantie. Er is geen communicatie. En nu moeten we dus horen dat we corrupt zijn”, aldus docent Daniëlle Kole. De protesterende docenten eisen gesprekken met de minister, het schoolbestuur en -leiding, en willen inzage in het inspectierapport.

Slecht voorbereid naar Nederland
Toch ziet de minister in alle misverstanden een verband met het rapport van de ombudsman over studenten die slecht voorbereid naar Nederland gaan.

Elk jaar gaan honderden jongeren in Nederland studeren – foto: Sharina Henriquez

“Ja, er is een correlatie. Het is daarom dat slechts 23 procent een diploma haalt en achterblijft met een hoge studieschuld. Daarom is de doorlichting nodig om ons onderwijssysteem te verbeteren en zo onze kinderen een betere voorbereiding krijgen voor zelfredzaamheid en zelfstudie.”