Foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering heeft ‘een gebalanceerd resultaat’ met Nederland bereikt over de voorwaarden die Nederland stelt aan het geven van coronaleningen. Belangrijkste overwinningen voor Curaçao : de Caribische Hervormingsentiteit (CHE) krijgt minder macht en het doel is niet alleen bezuinigen, maar ook investeren in ontwikkeling.

Dat blijkt uit de brief van premier Eugene Rhuggenaath waarmee hij het parlement informeert over de resultaten van de onderhandelingen met Nederland.
Het draaide vooral om de bevoegdheden die Nederland aan CHE wilde geven. Dat was een flinke aantasting van de autonomie omdat regering en parlement buiten spel worden gezet, concludeerde de Curaçaose regering. Maar in het nieuwe voorstel is dat veranderd, blijkt nu.

“Geen overname van wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden. De intentie is dat de entiteit voor en met Curaçao zal werken, voorzien is dat veelvuldig met de regering van Curaçao in overleg wordt getreden”, aldus Rhuggenaath.

Niet alleen hervormen
Het betekent dat de hervormingen waarvoor nieuwe wetten en regels nodig zijn, eerst groen licht van het Curaçaose parlement moeten krijgen. Een andere, belangrijke overwinning is dat de nadruk niet alleen meer ligt op hervormen (ook bezuinigen). Nederland gaat mee investeren in de economie van het eiland, onder andere in goed onderwijs en toegankelijke zorg, aldus Rhuggenaath. “Nederland heeft zich hieraan nadrukkelijk gecommitteerd.”

De entiteit mag dus geld van de coronaleningen uitgegeven aan projecten en programma’s maar zolang die niet de macht van de Curaçaose overheidsorganen aantast. Verder zal het bestuur niet meer alleen uit Nederlanders bestaan die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwijst. De benoeming van een van de drie bestuursleden gaat straks in overleg met de de Curaçaose premier.

Zodat het bestuur van de entiteit ‘representatief is voor Curaçao en affiniteit heeft met het Caribisch deel van het Koninkrijk’, aldus Rhuggenaath.

Andere naam: OHO
In de hele brief heeft de premier het over ‘Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling’ in plaats van CHE. Minister Steven Martina bevestigt dit gisteravond: “Ja, CHE wordt OHO en er zijn behoorlijk wat veranderingen.”

De verwachting is dat de Curaçaose regering het politieke akkoord snel tekent met Nederland. Waarna het voorstel ook nog naar de Raad van State moet voor advies. En vervolgens  is de zet aan het Curaçaose parlement.

De Staten kan de consensusrijkswet waarin de entiteit wordt geregeld, namelijk nog altijd afkeuren. Maar zodra het politieke akkoord is getekend, beginnen we wel al aan de voorbereidingen, aldus Rhuggenaath.

Afgesproken is verder dat de wet eerder, al na zes jaar, eindigt. En na drie jaar is er een evaluatie door een onafhankelijke commissie. Als Curaçao en Nederland allebei instemmen, kan de wet en de entiteit dus ook eerder opgedoekt worden.

Handtekeningenactie

foto: Dulce Koopman

Afgelopen dagen was er opnieuw protest tegen de Nederlandse opstelling. Vrouwenbeweging Seda en vakbondscentrales zamelden 400 handtekeningen in. De actie is voor een petitie aan de Verenigde Naties. Ze willen daarmee dat Curaçao weer op de lijst van gekoloniseerde landen komt. Want zo zien de Curaçaose actievoerders dat de verhouding met Nederland is geworden.

Seda-voorzitter Myrtha Leetz-Cijntje heeft wel gemerkt dat vooral de ouderen bezig zijn met de toekomst van de autonomie van Curaçao.
“De jongelui is teveel bezig met veranderingen en staat nog niet stil wat in het verleden is gebeurd en daarna. Dit moet bijgebracht worden op scholen of workshops.”