Foto: Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – Sohaima M. is moeder van een zevenjarig meisje met gedragsproblemen. “Het ging vrijwel gelijk mis met mijn dochter op een reguliere school. We waren allebei doodongelukkig.” Maar alternatieven zijn er haast niet en dat komt omdat op Bonaire, in tegenstelling tot in Nederland, geen wet is voor speciaal onderwijs.

Sohaima’s dochter heeft een normaal IQ, maar raakt overprikkeld in een grote klas. De school heeft nog geprobeerd om begeleiding te geven, vertelt haar moeder, maar uiteindelijk liep het mis. Ze kon wel naar een particuliere school. Maar zegt de moeder: “Het is te duur, ik kan dat niet betalen.” Dus houdt ze haar kind thuis.

In de huidige wet staat dat er op het eiland inclusief onderwijs wordt gegeven. Dit betekent dat ieder kind een plek moet hebben op een reguliere school. Bonaire heeft één openbare basisschool voor moeilijk en zeer moeilijk lerende kinderen. Voor leerlingen die echter wel kunnen leren maar door bijvoorbeeld gedragsproblemen niet op een gewone school mee kunnen, is er nagenoeg geen speciaal onderwijs.

‘Kinderen met complexe gedragsproblemen of meervoudige handicap kunnen op Bonaire nergens terecht’

Saby de Bies, directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, benadrukt dat de problematiek groot is. “Kinderen met complexe gedragsproblemen of meervoudige handicap kunnen op Bonaire nergens terecht. Hoewel ze ook recht hebben op onderwijs, zijn er geen mogelijkheden tot speciaal onderwijs.”

Zij vindt het zorgwekkend dat er een groep kinderen is die buiten beeld blijven. “Veel ouders die uit Nederland komen, kiezen om thuisonderwijs te geven zonder officieel vrijstelling aan te vragen.”

Wie het kan betalen, kan voor speciaal onderwijs wel terecht bij de particuliere school, Het Koraal. Daarvan zegt oprichter Vera Dohmen: “Er zijn veel kinderen die wat extra nodig hebben in het onderwijs en de scholen kunnen dit niet bieden. Er is geen plek voor deze kinderen en ze vallen tussen wal en schip.”

Nederland verantwoordelijk
Gedeputeerde Nina den Heyer zegt dat speciaal onderwijs onder de rijksoverheid in Nederland valt. “Ik weet dat minister Slob (onderwijs) naar een oplossing toe werkt.”
Ze vindt verder dat er wel voldoende aandacht is voor de problemen met speciaal onderwijs. Bijna alle kinderen met leerplicht zijn ook in beeld bij de leerplichtambtenaar, aldus Den Heyer.

Inspectie over speciaal onderwijs

foto: Belkis Osepa

In 2017 meldt de Nederlandse onderwijsinspectie goed nieuws over de voortgang van regulier onderwijs. Maar voor speciaal onderwijs blijkt er nog heel wat nodig.
Lees meer: Inspectie: onderwijs in Caribisch Nederland haalt nu basiskwaliteit