Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Het protest van honderden mensen in de binnenstad die het aftreden van de Curaçaose regering eisten, is geëindigd in rellen, plunderingen en een spoor van vernielingen. De regering heeft daarop een avondklok tot donderdagochtend 6 uur ingesteld.

Korpschef Mauricio Sambo diende bovendien zijn ontslag in omdat hij het regeringsgebouw Forti onvoldoende had laten beschermen tegen de woedende betogers. Zes betogers zijn inmiddels gearresteerd.

De groep onder leiding van actievoerder Lon Mutueel, die zegt op te komen voor de belangen van jongeren op het eiland, is boos over de bezuinigingen door de regering en ziet liever dat Nederland ingrijpt. Ook werknemers van afvalbedrijf Selikor, raffinaderij Isla, Aqualectra, Brasami en ambtenaren sloten zich aan bij het protest. Diverse vakbonden laten weten dat zij niet achter dit protest zitten.

Mutueel en ook andere boze burgers zijn al meer dan een week aan het actievoeren. Ze blokkeerden bijvoorbeeld het verkeer op de bekende Julianabrug. Maar anderen grijpen de situatie aan door minder vreedzaam protest te voeren en barricaderen straten met brandende autobanden.

door Kim Hendriksen

Traangas en vernielingen

foto: Dulce Koopman

Bij het regeringsgebouw greep de politie uiteindelijk in met traangas. Groepjes betogers trokken toen verder de binnenstad in om vernielingen aan te richten. Een politieauto werd in brand gestoken en ook straten met brandstapels gebarricadeerd.

In de wijk Otrobanda zijn winkels geplunderd. Ondernemers op heel het eiland sloten door de rellen en plunderingen vervolgens hun deuren. Omdat ook bussen zijn vernield, heeft ABC Busbedrijf besloten niet meer te rijden vanavond.

Dwergsteeg in de wijk Otrobanda – foto: Dulce Koopman

Premier Eugene Rhuggenaath heeft het over een ‘trieste dag’. Hij zegt dat er in eerste instantie afspraken waren gemaakt met de protestleiders. Toen deze niet werden nageleefd, is er ingegrepen.

“De bezuinigingsmaatregelen die de overheid heeft moeten nemen, zijn opgelegd door Nederland. Wij moeten deze uitvoeren en zorgen dat we de rust op het eiland bewaren.”

Minder salaris
Onder de demonstranten bevonden zich dus ook veel werknemers van Selikor. Deze kregen namelijk vandaag te horen dat hun salarissen worden gekort. Volgens de directie van het afvalbedrijf komt dat omdat de overheid al lange tijd niet betaalt. Hierdoor heeft het bedrijf een schuld van tientallen miljoenen. Het geld is nu op en daarom kan volgens de leiding niet anders dan korten op personeelskosten en werkzaamheden.