Foto: Leerlingen van Dance Sensation Foundation

KRALENDIJK – De maatregelen om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan hebben een ernstige uitwerking op de Bonairiaanse economie. Dit is niet alleen een klap voor ondernemers. Non-profit stichtingen en – organisaties maken ook moeilijke tijden door.

Veel stichtingen hebben een zorgcontract bij de overheid en ontvangen subsidie. Er wordt al jaren gesneden in de subsidies van stichtingen. Dit veroorzaakt een gat in de financiën van de stichtingen. Een gat dat onder de huidige omstandigheden hun voortbestaan bedreigt.

Reportage door Marit Severijnse

De dansschool Dance Sensation Foundation is een non-profit organisatie die ook moeilijke tijden doormaakt. Hun aandachtsgroep is onder andere jongeren met beperkte middelen.

“Tot op heden konden we overleven omdat we op verschillende manieren creatieve geprobeerd hebben om het financiële gat te vullen. Maar de omstandigheden door het coronavirus maken dit bijna onmogelijk”, zegt Angèle Cecilia, oprichter van de dansschool.

Al jaren subsidietekort
Volgens Cecilia ontvangt de dansschool al jaren onvoldoende subsidie van de overheid. Dit brengt financiële kopzorgen met zich mee. Er is om de beurt met verschillende overheden gesproken maar zonder resultaat. “We hebben met alle betrokken gedeputeerden gesproken, maar nooit een duidelijk antwoord gehad.”

Er lijkt inmiddels een kanteling te zijn in de communicatie met de overheid en de huidige gedeputeerden.* “Gedeputeerde Nina den Heyer heeft mij een aantal dagen geleden benaderd om te kijken wat ze voor ons kan betekenen. Dat stemt mij hoopvol voor de toekomst van de dansschool”, vertelt Cecilia.

Transparante procedure nodig
“We vragen niet veel. Slechts om het bedrag dat gekort is op de subsidie aan te vullen. En we willen ook dat de overheid met een transparant beleid en transparante procedures komt. Geef duidelijkheid waarom er op de subsidie is gekort”, benadrukt Cecilia.

Om de subsidie aan te vullen heeft de dansschool bijna negenduizend dollar extra per maand nodig. Dit bedrag is nodig omdat de inkomsten uit ouderlijke bijdragen gedaald zijn. Veel ouders die in de toeristische sector werkten zijn hun baan kwijt en zonder inkomen kunnen ze niet bijdragen.

Overheid doet onderzoek
Gedeputeerde Den Heyer is zich bewust van de acute situatie bij sommige stichtingen. “In 2018 heeft de vorige regering gekort in de subsidies van stichtingen. Wij doen onderzoek om te kijken of het subsidiebedrag moet worden aangepast. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld kan er meer duidelijkheid komen over de schade aan organisaties.

Over de situatie van de dansschool zegt de gedeputeerde: “Ik geloof niet dat het in het belang van de overheid is als zij hun deuren sluiten. We zullen kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Ook het NGO platform (een organisatie die de stichtingen ondersteunt) is er van op de hoogte dat er verschillende stichtingen in de problemen zitten. “We zijn de hoogste nood onder de stichtingen aan het inventariseren. Om te zien hoe er steun gegeven kan worden.”

(*) In een eerdere versie van dit artikel stond een quote van Angèle Cecilia waarin ze een verouderde situatie schetst. Daarin vertelde ze dat er geen geld is volgens gedeputeerde Nina Den Heyer en dat stichtingen ‘geen prioriteit hebben bij de overheid’. Sinds een aantal dagen is de situatie veranderd en zijn er gesprekken tussen Den Heyer en Cecilia. Caribisch Netwerk vindt het belangrijk om altijd de laatste stand van zaken te geven. Daarom hebben we het artikel aangevuld met deze quote.

.
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de eilanden en in politiek Den Haag? Abonneer dan net als andere lezers ook gratis op de wekelijkse nieuwsbrief van Caribisch Netwerk.