Foto: Raffinaderij Isla

WILLEMSTAD – Als er niet snel met de Klesch Group wordt onderhandeld, dan loopt Curaçao het risico dat vijf miljoen vierkante meter grond in het havengebied in handen valt van derden. Dit zegt parlementariër Charles Cooper van de MFK.

Cooper doelt op de terreinen van de Isla-raffinaderij en Bullenbaai, die het eigendom zijn van de Isla-raffinaderij en die voor zestig jaar in erfpacht zijn gegeven aan de Klesch Group. De parlementariër vreest dat Klesch deze terreinen als borg zal gebruiken, om zo de financiering te krijgen voor een upgrade van de raffinaderij.

Tekst gaat verder onder de video

Door José Manuel Dias

Eind december vorig jaar sloot eigenaar Refineria di Kòrsou (RDK) een deal met de Klesch Group als de nieuwe exploitant van de raffinaderij en de overslag bij Bullenbaai. Het contract met de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA liep 1 januari 2020, na 34 jaar, af.

Het werkt zo over de hele wereld met zulke deals, zegt Cooper.  “Als Klesch niet voldoet aan hun betaalplicht, kunnen de financiers beslag laten leggen op de gronden. Dan worden ze automatisch eigenaar van de erfpacht. Als erfpachteigenaars kunnen ze de bezittingen op de veiling aanbieden en deze aan derden verkopen.”

Hoewel er een eerste contract getekend is tussen RDK en Klesch om de Isla-raffinaderij en Bullenbaai te kopen, denkt de parlementariër dat deze transactie kan worden tegengehouden. “Zolang er nog geen closing is geweest”, meent Cooper.

Een ander gevaar dat Cooper ziet in de transactie met Klesch, is dat er in het ondertekende contract niet staat hoeveel huidige werknemers Klesch zal overnemen. Cooper vreest dat meer dan de helft van de 900 medewerkers van de raffinaderij geen contract krijgt bij Klesch. De werknemers hebben nu een tijdelijk contract met Curaçao Refinery Utilities (CRU), dat op 30 juni afloopt. Het contract met CRU is om te voorkomen dat de werknemers in de overgangsperiode geen inkomen zullen hebben.

Bezorgde burgers
Begin januari overhandigde Cooper namens 600 bewoners een brief aan de Curaçaose gouverneur Lucille George-Wout. In de brief wordt gepleit voor het ontbinden van de deal met Klesch. Dezelfde brief had Cooper 30 december al aan de Staten (het parlement) gegeven. De parlementariër wil binnenkort een manifestatie organiseren, omdat de regering de brief nog niet heeft beantwoord.

Coopers partijgenoot, parlementariër Gilmar Pisas hoopte dat de Nederlandse delegatie tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg onlangs zich zou uitspreken over de deal. Tweede Kamerlid Ronald van Raak uitte in een opiniestuk zijn zorgen over de Klesch deal, omdat Nederland ‘geen goede ervaringen heeft met Klesch’. Hij spoort de Curaçaose parlementariërs aan om inzage in de contracten te krijgen.

Minister van Koninkrijksrelaties Raymond Knops benadrukte tijdens zijn bezoek aan Curaçao in januari dat hij geen oordeel gaat geven over de deal met Klesch:

Minister Raymond Knops over Klesch