Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Door de omzetbelasting van 6% -kortweg BBO genoemd- zijn lokale bedrijven  duurder dan buitenlandse bedrijven die op Aruba zaken doen. Dat kost  al miljoenen aan misgelopen opdrachten. En dat gaat uiteindelijk ten koste van banen en uiteindelijk de overheid zelf die belastinginkomsten gaat missen, zo waarschuwen WAB, de grootste werkgeversorganisatie in de bouw, en ondernemersorganisatie Comerciantenan Uni.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Sharina Henriquez

“Lokale opdrachtgevers kiezen er vaker voor materiaal en diensten buiten Aruba in te kopen omdat daar het betalen en afdragen van lokale BBO mee ontweken kan worden”, zegt WAB-voorzitter Wim Hoenink. Want dat scheelt veel, omdat de omzetbelasting cumulatief is. “Je praat al gauw over 6+6=12% extra en soms zelfs bijna 20% duurder als je lokaal inkoopt.”

En bij bouwprojecten wat meestal miljoenenopdrachten zijn, is 6% extra al teveel om een aantrekkelijke offerte uit te kunnen brengen, zegt ook Frans Ponson van Comerciantenan Uni (ondernemers verenigd). “Je wint het dan nooit buitenlandse bedrijven die goedkopere offertes kunnen uitbrengen omdat zij de BBO niet erbij hoeven te tellen om hun kosten te dekken.”

Volgens Hoenink gaat het al om tientallen miljoenen die de lokale bouwsector aan opdrachten mis is gelopen omdat die naar buitenlandse bedrijven zijn gegaan.

Wat is die omzetbelasting precies?

De omzetbelasting – in de volksmond BBO genoemd, is een verzameling van drie belastingen: Ten eerste Belasting op de Bedrijfsomzetten (BBO) van 1,5% over de vergoeding van het leveren van een product of dienst. Ten tweede Bestemmingsheffing AZV (BAZV) van 3% over de omzet. AZV is de nationale verplichte ziektekostenverzekering. En als derde de Belasting additionele voorzieningen PPS-projecten (BAVP) van 1,5%. Deze laatste is volgens de regering een tijdelijke crisisheffing om de schulderfenis gemaakt door het vorige kabinet te kunnen betalen.

BBO is twaalf jaar geleden al ingevoerd, maar het is vooral de laatste verhoging van 2,5 procentpunt naar 6% die de ‘oneerlijke concurrentie met het buitenland’ nog meer in de hand heeft gewerkt, zeggen de ondernemers. Het heeft geleid tot allerlei zakelijke constructies met als doel zo min mogelijk belasting af te dragen.

Namen willen Hoenink en Ponson niet noemen, maar ze hebben het recent weer meegemaakt met hotelketens op Aruba die uitbouwen dan wel een nieuw hotel neerzetten. Die huren nu dus liever buitenlandse bedrijven in omdat die goedkoper kunnen werken.

Wim Hoenink, voorzitter van WAB -foto: Sharina Henriquez

Opvallend is dat daarbij ook buitenlandse arbeiders het werk krijgen. Terwijl de regering zegt streng te zijn in het verstrekken van werkvergunningen aan buitenlanders voor dit soort werk om zo de lokale arbeidsmarkt te beschermen. Zeker na de corruptiezaak Ibis waarin de vorige arbeidsminister hoofdverdachte is.

Maar volgens de WAB is de controle hierop door de overheid nog altijd niet goed, zo schrijft ze ook in een rapport dat ze aan de regering heeft aangeboden. Hoenink: “Er is een sterk vermoeden dat mensen hier gebracht worden die voor een lager loon dan volgens de wet mag, aan het werk zijn.”

WAB-voorzitter Wim Hoenink in gesprek met Sharina Henriquez

Ponson zegt over de gevolgen voor de werkgelegenheid: “Ik help 160 families met Do It Center (het bedrijf van de familie Ponson, red.) en indirect meer dan 200 families vanwege zaken met andere bedrijven. Ik kan die mensen niet aan het werk houden als ik miljoenen verlies die naar buitenlandse bedrijven gaan.”

Frans Ponson, van Comerciantenan Uni -foto: Sharina Henriquez

Hij is vooral gepikeerd omdat de regering een verkeerd beeld van de lokale ondernemers naar buiten brengt. “Ze doen alsof alleen het bedrijfsleven de omzetbelasting moet betalen en wij slecht zijn omdat wij die kosten doorberekenen aan de klanten door de prijzen omhoog te doen. Maar het is een indirecte belasting, zo staat het ook in de wet, dus de consument zal hiervoor altijd blijven opdraaien. ”

Frans Ponson van Comerciantenan Uni in gesprek met Sharina Henriquez

De verantwoordelijke minister van financiën en economie was niet beschikbaar voor een reactie.

Belastinghervorming

De regering is bezig met de hervorming van het belastingsysteem. Maar dat gaat volgens Comerciantenen Uni en ook de Kamer van Koophandel en vereniging van juweliers te ad hoc, onsamenhangend en eenzijdig. Zij pleiten in een brief dan ook om per direct de veranderingen te stoppen en alle belanghebbenden eerst om tafel te zetten om tot betere oplossingen te komen. WAB kwam al in januari met een rapport met aanbevelingen. Maar wacht ook nog steeds op een goed antwoord van de overheid.