Foto: Tim van Dijk

ORANJESTAD – Sint-Eustatius krijgt dankzij een Nederlands echtpaar de oude rietsuikerplantage Cherry Parc terug als bouwgrond voor 70 woningen. Het zijn vooral jonge vrouwen, vaak alleenstaand met kind, die ervan profiteren. Want normaal kunnen die zich dit niet veroorloven vanwege de hoge grondprijzen.

Tekst gaat verder onder de video

Door Tim van Dijk

Door de huidige situatie van hoge grondprijzen is het bijna onmogelijk om bouwgrond te kopen en daar een huis op te bouwen. Statianen kunnen door de hoge eisen van de banken ook moeilijk aan een lening komen.

Daar wilde het echtpaar Bouwman iets aan doen. Ruim dertig jaar geleden kwam de Nederlandse tandarts Henriette Bouwman met haar man, bedrijfsarts en econoom, Cees Bouwman naar Sint-Eustatius. Met een enorme voorliefde voor het eiland, kochten ze in 2008 de oude rietsuikerplantage midden op het vlakke stuk van het eiland.

Amerikaanse erfgenamen
Geconfronteerd met een leegloop van jonge Statianen en situaties waarbij deze langer bij de ouders moeten blijven wonen, wilde de familie Bouwman meehelpen aan een oplossing. Echter toen zij de oude plantage kochten, was de eis van de Amerikaanse erfgenamen dat er geen woningen of industrie mochten komen.

Het Nederlandse echtpaar is vervolgens afgereisd naar Kentucky, Arizona om de laatste erfgenamen te overtuigen van de plannen om Statianen te helpen met een nieuwe woonwijk. Dat lukte en inmiddels zijn de 70 kavels verkocht.

De nieuwe wijk moet een Europese uitstraling krijgen met sterke, orkaanbestendige huizen, als het aan het echtpaar ligt. Een woning moet binnen zeven jaar volledig afgebouwd zijn. Er is plaats voor een supermarkt, en een zorghuis voor bejaarden en voor mensen met een beperking.
De grond voor straten met verlichting is geschonken aan de overheid zodat deze de aanleg en onderhoud ervan kan verzorgen.