Foto: John Samson

DEN HAAG – De Eerste Kamer gaat staatssecretarissen Van Ark (Sociale Zaken) en Knops (Koninkrijksrelaties) opnieuw aanspreken over het uitblijven van een sociaal minimum voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Een brief hierover gaat volgende week de deur uit. 

De Eerste Kamer hoopte dat het kabinet deze zomer een bedrag had vastgesteld wat iemand minimaal nodig heeft om op de eilanden van te leven. De Eerste Kamer had in 2016 er al om gevraagd. Het kabinet zegt pas met een sociaal minimum te kunnen komen na een evaluatie in 2020.

“Dat wil er bij mij niet in. We zijn acht jaar bezig en er liggen twee rapporten”, zei VVD-senator Frank van Kappen tijdens het overleg in oktober. Ook coalitiepartij ChristenUnie begrijpt niet waarom dat bedrag voor 17 miljoen mensen in Europees Nederland wel kan worden vastgesteld, maar dat het voor 25.000 mensen in de Cariben zo lang moet duren.

Toch geen debat
Tijdens het overleg was de irritatie bij de senatoren goed te merken. In de wandelgangen werd er gesproken over de mogelijkheid om opnieuw een debat te voeren. Dit keer niet met de commissie, maar met alle 75 senatoren en de mogelijkheid voor een motie die de regering verzoekt om zo snel mogelijk met een sociaal minimum te komen.

Maar er komt voorlopig geen debat. “Daar zien we de meerwaarde niet van in, omdat we net een paar weken geleden een mondeling overleg hebben gehad”, zegt Ruard Ganzevoort (GroenLinks), voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties.

Brief richting bewindslieden
De brief die de Eerste Kamer naar staatssecretarissen Van Ark en Knops wil sturen, zal ‘een aantal punten’ bevatten. Welke precies, wil Ganzevoort pas volgende week bekendmaken als de brief de deur uitgaat. “Het is belangrijk dat de brief namens de hele Eerste Kamer geschreven wordt, dus het moet op een zorgvuldige manier gebeuren.”

Wat betekent zo’n brief?

“De frustratie in de Eerste Kamer over het Caribisch gebied is onverminderd groot”, vertelt politicoloog Marijke Linthorst. Zij zat als PvdA-senator van 2003 tot 2015 in de commissie Koninkrijksrelaties. “Als die brief unaniem onderschreven wordt, zal het indruk maken. Het kabinet kan die niet zomaar naast zich neerleggen.”

“De gelijkwaardigheid tussen Europees en Caribisch Nederland is een heel belangrijk punt voor de Eerste Kamer. De senatoren vinden al jaren dat er een einde moet komen aan de ongelijke en willekeurige behandeling.”

“Daarom”, zegt Linthorst, “zijn ze ook heel vasthoudend over het sociaal minimum. In vergelijking met de Tweede Kamerleden, laten senatoren zich veel minder leiden door de waan van de dag en houden ze zich graag op de achtergrond om gedegen hun werk te doen. Dat kan ook, omdat zij minder persbelangstelling krijgen. Dan is de druk om te scoren minder. Zij gaan dit onderwerp niet loslaten.”

Ook Ganzevoort zelf benadrukte dinsdag dat de Eerste Kamer ‘het onderwerp van groot belang’ vindt. “Met name om te waarborgen dat er uiteindelijk goed beleid komt. Terugdringen van armoede is voor ons het grote doel.”

De Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties tijdens een mondeling overleg in oktober met staatssecretarissen Knops en Van Ark – foto: John Samson