Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Zeventien optometristen uit de Verenigde Staten en Canada  zijn deze week in St. Maarten om uitvoering te geven aan het project Eyes for a Brighter Future van de Lions Club.

De oogdokters begonnen op maandagmorgen met het testen van basisschoolkinderen. Tot en met woensdag hadden 1344 kinderen de test ondergaan. Van deze groep hadden 364 studentjes – 27 procent – een bril nodig.

De optometristen zijn vrijwilligers verbonden aan Vosh – Volunteer Optometric Services for Humanity. Ze geven een week van hun tijd en expertise aan het Lions project dat beoogt om schoolkinderen die daar behoefte aan hebben van een gratis bril te voorzien.

Volgens projectcoördinator Davey Woods konden 260 van de 264 kinderen ter plekke aan een bril worden geholpen. De overige kinderen ontvangen binnen enkele weken hun doktersvoorschrift voor  brillen uit de Verenigde Staten.

Vooral verziende oogjes
De optometristen hebben ook 93 onderwijzers en onderwijzeressen getest; zij komen echter niet voor een gratis bril in aanmerking. “Ik weet geen exacte aantallen, maar er zat in ieder geval iemand tussen bij wie glaucoma is geconstateerd”, zegt Woods.

Albert Hoffman is een van de deelnemende optometristen. “De kinderen zijn verbazingwekkend,” zegt hij. “Ze gedragen zich heel netjes en ze beantwoorden al onze vragen.”

Albert Hoffman en David Woods – foto:Hilbert Haar

Hoffman zegt dat kinderen in de Verenigde Staten over het algemeen bijziend zijn, terwijl de testen in St. Maarten vooral verziende oogjes aan het licht brachten.

De bedoeling van de Lions Club was om 3714 schoolkinderen te testen; dat aantal wordt niet gehaald omdat nogal wat ouders geen toestemming voor de test hebben gegeven.