Foto: PdVSA

PHILIPSBURG – Nederland wil de crisis in de Nederlandse Cariben bezweren die is ontstaan na het beslag door de Amerikaanse oliegigant ConocoPhillips op de infrastructuur en de voorraden van PdVSA, het Venezolaanse staatsoliebedrijf.

Ook op de raffinaderijen en opslagfaciliteiten die PdVSA huurt op de eilanden Bonaire, Curaçao en Sint Eustatius is beslag gelegd, maar dat is ‘kritische infrastructuur’ van het Koninkrijk.

Jean Mentens in gesprek met staatssecretaris Knops

Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops ‘hoopt op coulantie’ van Conoco. Hij is bezorgd over de energievoorraden en over de werkgelegenheid op de landen en eilanden van het Koninkrijk. Zo laat hij tijdens zijn bezoek aan Sint-Maarten weten.

‘Moeizaam’ contact met Venezuela
“Er is bestuurlijk contact met de autonome landen en bestuurlijke gebieden over hoe de kwestie moet aangepakt worden. We willen de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden, de zekerheid van energie waarborgen en er voor zorgen dat er geen banen op de tocht komen te staan.”

Hij zei ook dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken contact heeft gelegd met Venezuela en dat er ook op ambtelijk niveau wordt samengewerkt, maar dat dit ‘moeizaam’ verloopt.