Foto: Otmar Oduber

ORANJESTAD – “Een natuurorganisatie is geen automatisch verlengstuk van de overheid, maar heeft als maatschappelijke actor ook een geheel eigen verantwoordelijkheid.”

Dat zegt Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) in een brief aan de Arubaanse minister Otmar Oduber die in conflict is met Parke Nacional Aruba, de stichting die natuurparken op Aruba beheert.

Woensdag legde personeel opnieuw het werk neer om zijn zorgen te uiten over de onenigheid. Sommige werknemers laten weten dat ze het ook niet eens zijn met het bestuur van de stichting. Zij delen de mening van de minister die vindt dat het bestuur ‘achter zijn rug om’ de statuten in december heeft gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat de stichting terreinen kan kopen voor natuurbehoud.

Scherpe taal
De minister kwam langs om de werknemers gerust te stellen. Hij beaamt dat als minister hij zich niet zomaar in het beleid van de stichting kan mengen.

Minister Oduber met het parkpersoneel – Foto: Otmar Oduber

“Maar je moet de regering wel op de hoogte houden van belangrijke veranderingen. Ik kan ook tot de conclusie komen dat ik niet meer met de stichting kan samenwerken als zij mij niet op de hoogte houdt.” Hij uitte woensdag ook scherpte taal: mocht het nodig zijn, stapt hij naar het parlement om een nieuwe stichting op te richten die wél kan samenwerken met de regering.

Nu heeft de alliantie van natuurparken zich dus ook in de discussie gemengd met de brief. Waarin ze vinden dat alle partijen gehoord moeten worden en de belangen gewogen. “In een democratische rechtsstaat betekent dit soms ook dat de wensen van een regering niet of niet helemaal of niet meteen kunnen worden gehonoreerd.”

Dialoog
DCNA hoopt dan ook dat de minister opnieuw de dialoog met het stichtingsbestuur aangaat. En om de brief kracht bij te zetten, heeft ze deze ook naar de Arubaanse gouverneur, minister-president en de parlementsvoorzitter gestuurd.

Voor het personeel is het vooral belangrijk dat er meer wordt gedaan om de huidige natuurparken Arikok en Spaans Lagoen goed te kunnen beschermen. Want er is al jaren tekort aan middelen, vinden de meeste parkwachters. De stichting heeft een akkoord met de vorige regering om 16 natuurgebieden te gaan beheren. Dat is ook aan prinses Beatrix bevestigd tijdens haar bezoek vorig jaar aan Aruba. De prinses is beschermvrouwe van DCNA.