Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – De Wet gelijke behandeling is niet van toepassing op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. “In Nederland kun je bij ons klagen als je op de werkvloer wordt gepest of uitgescholden omdat je donker bent, omdat je vrouw bent of omdat je homo bent. Dat kan op dit moment hier niet.”

Dat zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens, die een bezoek brengt aan de BES-eilanden. In ‘town hall meetings’ hoopt ze van burgers te horen welke problemen er spelen op het gebied van mensenrechten. Het College wil dat er meer wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten van toepassing worden verklaard in Caribisch Nederland.

Adriana van Dooijeweert over de situatie nu in Caribisch Nederland

De organisatie roept de regering in Den Haag op om met een stappenplan te komen voor een geleidelijke invoering. “Het is hier anders, je kunt niet alles zomaar invoeren, maar het recht op gelijke behandeling is een mensenrecht en geldt dus ook voor de mensen hier.”

Niet roepen: wat is het allemaal erg, maar oplossingen bereiken

Dat veel regels nu niet op de eilanden gelden, betekent niet dat het college weinig kan doen. “We kunnen nu geen zaak openen en een oordeel geven, maar we kunnen wel bemiddelen en gesprekken voeren.” Met signalen die vanuit de gemeenschap komen, kan het Bestuurscollege of de regering worden benaderd om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

“Wij willen de eilanden ondersteunen en verder helpen. Niet roepen: wat is het allemaal erg, maar oplossingen bereiken.” De voorzitter benadrukt dat het College voor de Rechten van de Mens onafhankelijk is van de regering en zelfs kritisch is. De invloed is groot, ondanks het ontbreken van machtsmiddelen, meent Van Dooijeweert.

“We delen geen boetes uit. Maar als er een rechtszaak komt, weegt ons oordeel zwaar. In Europees Nederland werkt naming and shaming heel goed. Onze oordelen zijn openbaar en een bedrijf wil niet in de krant komen omdat het discrimineert.” De klager blijft overigens altijd anoniem.

Recht op behoorlijk levensstandaard
Eén van de onderwerpen die het College voor de Rechten van de Mens in 2016 onderzocht, is de armoede. Daarin wees het College op het recht op een behoorlijke levensstandaard. “We willen daarom tijdens ons bezoek hier ook spreken met instanties die kwetsbare groepen begeleiden.”

De toenmalige staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde geen onderzoek doen naar een sociaal minimum en een hogere onderstand, maar ging onder andere onder druk van het College overstag. Haar opvolger Tamara van Ark zal het resultaat binnenkort presenteren. “Ik heb hierover gesproken met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Hij wil eraan werken en ik vertrouw erop dat dit nieuwe kabinet hier meer serieuze aandacht voor heeft.”